woensdag, 01 november 2017 14:22

Plan van Aanpak Fort Honswijk naar de raad

Het college van b. en w. heeft het Plan van Aanpak voor Fort Honswijk vastgesteld. Het plan wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad, die er in november een besluit over neemt. Het Plan van Aanpak is de voorloper van het Masterplan voor Honswijk.

Het beschrijft de visie op korte termijn voor het fort, en zet een stip op de horizon voor het fort. De bedoeling is om Fort Honswijk in 2018 over te dragen aan een nieuw op te richten stichting. Deze stichting heeft de mogelijkheid om verschillende financieringsbronnen aan te wenden om het Plan van Aanpak en Masterplan uit te voeren, en zo het fort tot rendabel cultureel erfgoed te ontwikkelen.