woensdag, 08 november 2017 12:24

Lunet aan de Snel wordt Waterfort

De selectiecommissie van het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma LEADER heeft een financiële bijdrage toegekend aan het project “Lunet aan de Snel: waterfort”. De stichting Lunet aan de Snel heeft plannen om het recent gerenoveerde fort te ontwikkelen tot een bezoekers- en informatiecentrum waarbij water het verbindende thema is.

Bezoekers kunnen kennismaken met het fort én met het thema water en de relevantie hiervan voor natuur, landbouw, economie, leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid. Ook de provincie Utrecht, gemeente Houten en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden verlenen hun medewerking aan het project.

Waterfort

Op fort Lunet aan de Snel zal water-educatie gaan plaatsvinden op een bijzondere en interactieve wijze. De directe omgeving van het fort geeft vele voorbeelden van watergebruik: verdediging met water (Nieuwe Hollandse Waterlinie), verdediging tegen water (dijken), maar ook  het gebruik van water voor voedselproductie en als drinkwater. In het project worden deze elementen op educatieve wijze verbonden, zichtbaar en tastbaar gemaakt in de vorm van excursies, fysieke modellen en demonstratie-installaties. Bezoekers kunnen zelf ook experimenteren en voor kinderen komen er speelmogelijkheden met water.

Breed publiek

De gemeente Houten, eigenaar van het fort, heeft het fort na een grootschalige renovatie overgedragen aan de stichting Lunet aan de Snel. Deze stichting gaat het fort exploiteren en beheren. Uitgangspunt is om het rijksmonument te behouden en open te stellen voor een breed publiek. De komende maanden zal het fort worden ingericht als waterfort. De stichting hoopt in het voorjaar van 2018 de deuren van Lunet aan de Snel te openen voor het publiek. Zie ook www.waterfort.nl.

Zelf subsidie aanvragen

Het project wordt ondersteund vanuit het Europese programma LEADER Utrecht-Oost. Een belangrijk doel van dit programma is het stimuleren van samenwerking tussen stad en platteland. Dat kan zich richten op de thema’s voedsel, educatie en recreatie. Verder draagt LEADER bij aan innovaties op het gebied van ‘zorg voor elkaar’ en duurzame energie.

U kunt zelf ook subsidie aanvragen! Op de website www.o-gen.nl/LEADER is meer informatie te vinden. Om in aanmerking te komen voor subsidie is het onder andere van belang dat een project vernieuwend is voor de streek en breed wordt gedragen. Mensen met idee of plan kunnen zich melden bij de LEADER coördinatoren Maike van der Maat voor de Kromme Rijn en Utrechtse Heuvelrug (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en Hans Veurink voor de Gelderse Vallei (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).