woensdag, 22 november 2017 13:56

Aan de slag met Brede Bos Houten

Staatsbosbeheer en gemeente zijn gestart met het project Brede Bos Houten. Dit project is voor mensen die moeite hebben een baan te bemachtigen. Deelnemers krijgen een opleidingstraject aangeboden en de kans om werkervaring op te doen in de natuur.

Ook is het mogelijk dat zij kunnen doorstromen richting betaald werk in de groensector. Betrokken partijen, deelnemers en begeleiders gaven woensdag 22 november de aftrap op Fort ’t Hemeltje.

Kansen op werk vergroten

Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben de taak om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden op werk. En als dat nog een stap te ver is, een dagbesteding.

Voor het project Brede Bos in Houten zijn werkplekken gecreëerd in de gebieden van Staatsbosbeheer. Daar bereiden de deelnemers zich voor op het werken in de groensector. Met Fort ‘t Hemeltje als uitvalsbasis gaan zij aan de slag op het fortterrein. Het is de bedoeling dat we op termijn het bos Nieuw Wulven als werkgebied toevoegen.

Voor iedereen

Bijzonder is dat iedereen in Houten die moeite heeft om een baan te krijgen kan meedoen. Hoog of laag opgeleid, oud of jong, met een arbeidsbeperking, met of zonder ervaring. We kijken of enthousiaste belangstellenden geschikt zijn voor werken in de groensector.
Ook vinden er op regelmatige basis bijeenkomsten plaats met werkgevers in de groenvoorziening. Via speeddates maken zij op een laagdrempelige manier kennis met de deelnemers. Het is de bedoeling dat zij hen in gaan zetten op klussen en werkzaamheden in de eigen organisatie.

Samenwerking

Brede Bos Houten is een samenwerkingsproject tussen Staatsbosbeheer en gemeente en maakt deel uit van de Houtense Werktafel. De Houtense Werktafel is een netwerk van werkgevers, gemeente, onderwijs, sociale ondernemingen, lokale initiatieven en werkwillenden. Het is voor alle inwoners in onze gemeente die willen en kunnen werken. Het is de ambitie om het project Brede Bos in meerdere gemeenten uit te rollen.