dinsdag, 19 december 2017 10:00

Magazine 'Houten met elkaar' huis-aan-huis verspreid

‘Houten met Elkaar’ is een magazine vol verhalen van Houtenaren dat woensdag 27 december huis-aan-huis wordt verspreid. Er staan persoonlijke ervaringen in van mensen uit Houten, waarbij we stil staan wat er allemaal leeft in de dagelijkse praktijk.

Hoe voelt het als je beperkt wordt in je mogelijkheden? Als bijvoorbeeld je geheugen je in de steek laat, je in een rolstoel zit of de taal niet goed spreekt? Ook laat het magazine de mooie intitiatieven zien die er allemaal zijn binnen de gemeente. En daarmee is het een magazine om te verwonderen en inspireren. Houten maken we met elkaar!

Meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend

‘Iedereen doet mee’, dat is het motto van de gemeente Houten. Maar voor sommige mensen is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. Voor mensen met een handicap of beperking bijvoorbeeld of ouderen. Houtense inwoners laten zien dat het in ieder geval niet hoeft te betekenen dat je niet meer mee kunt doen. Het vraagt initiatief en af en toe wat aanpassings- en doorzettingsvermogen, dat wel. “In het magazine staan verhalen waarbij mensen kijken naar de mogelijkheden”, vertelt wethouder Jocko Rensen.

Sinds 2016 is het internationaal verdrag over de rechten van personen met een handicap van kracht. Hierin staat dat mensen met een beperking net als andere mensen moeten kunnen genieten van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden; dat heet ‘inclusie’.

In Houten willen we dat ook. We proberen te kijken naar de mogelijkheden en waar nodig faciliteren en ondersteunen we.

Diverse samenleving

De gemeente Houten wil laten zien hoe divers onze samenleving is. Ook kan het mensen inspireren en aanzetten tot het nemen van initiatief. Dat juichen we van harte toe. De gemeente of een van onze samenwerkingspartners zoals van Houten&co kan daarbij ondersteuning bieden.

Het magazine is een vervolg op de inspiratiebijeenkomst die de gemeente eind juni georganiseerd heeft.