donderdag, 25 januari 2018 10:38

Werkzaamheden bosje Oudwulfseweg

In het bosje langs de Oudwulfseweg worden door leerlingen van het Wellantcollege onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. De bomen in het bosje gaan gesnoeid worden, zodat ze weer voldoen aan de maximaal in het bestemmingsplan toegestane hoogte van 5 meter.

Het bosje waar de werkzaamheden verricht worden, is ooit aangelegd als een eikenhakhoutbosje. Eikenhakhout is een laag eikenbos, dat regelmatig gekapt moet worden. Het doel van het bos is het beperken van het zicht op de kassen.

Momenteel wordt het achterste deel van het bosje gesnoeid, zodat het de komende jaren weer kan groeien. Vervolgens zal de gemeente over circa 2 jaar het voorste deel van het bosje snoeien. Dan is het achterste deel voldoende gegroeid om het zicht op de kassen te beperken. Over circa 4 jaar zal het achterste deel gesnoeid worden. De komende jaren zal deze cyclus herhaald worden. Het beheer sluit aan bij het cultuurhistorische karakter van het bosje.

Voordat gestart is met de werkzaamheden, is er een flora- en fauna-inspectie gedaan in het kader van de Wet Natuurbescherming. Hierbij zijn geen beperkingen geconstateerd om deze werkzaamheden uit te voeren.

Leerlingen van het Wellantcollege voeren – onder begeleiding van docenten – de werkzaamheden uit. Dit past bij de gemeentelijke ambitie om jongeren tijdens hun studie relevante werkervaring op te laten doen.