zondag, 27 mei 2018 14:47

Uitnodiging 'Samen maken we de Houtense agenda’

Het beoogde college van CDA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie presenteerde vorige week het concept-coalitieakkoord 2018-2022. Aan alle Houtense maatschappelijke organisaties, bedrijven, inwoners en raadsleden hebben wij vervolgens om aanvullingen en advies gevraagd.

Dat deden wij op 26 mei met een Expertmeeting en op 29 mei met een werksessie met de fracties in de gemeenteraad. Ook via de mail zijn aanbevelingen en adviezen binnengekomen. Daarvoor alvast veel dank!

Van de Expertmeetings over (1) Bewonersparticipatie, (2) Buitengebied, natuur en recreatie, (3) Duurzaamheid, (4) Werk en inkomen en (5) Zorg en Welzijn zijn verslagen gemaakt. Deze vindt u op www.houten.nl/expertmeeting.

Terugkoppeling

Bent u benieuwd wat wij met uw adviezen gaan doen? En wilt u weten wat daarvan in het concept-coalitieakkoord komt? Kom dan op maandag 4 juni naar College de Heemlanden. Daar geven wij u een terugkoppeling en gaan de beoogd wethouders graag met u in gesprek over de adviezen die zij met voorrang in het concept-coalitieakkoord 2018-2022 willen opnemen. De bijeenkomst is openbaar en begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur).

We zien uit naar uw komst en zetten op deze manier een verdere stap naar een doeltreffende Samenlevingsagenda voor de komende vier jaar.

Met vriendelijke groet,
de onderhandelaars van CDA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie