woensdag, 16 januari 2019 09:36

Plan van aanpak voor ruimtelijke toekomst Houten

Het college van b. en w. presenteert deze week een ‘Plan van aanpak Ruimtelijke Koers Houten’. De koers moet een antwoord geven op de enorme woningvraag in Houten en de regio.

Het college onderzoekt het komende jaar of het mogelijk is om 4.300 tot 5.300 woningen te bouwen tot 2040.

Het plan van aanpak beschrijft het proces en de werkwijze om tot een ruimtelijke koers te kunnen komen. De koers bestaat uit een Stedenbouwkundige Visie en een Ruimtelijke Strategie. De visie gaat over de inhoud: waarom en waar willen we Houten ruimtelijk ontwikkelen en maakt keuzes. De strategie geeft aan hoe we de keuzes uit de visie praktisch waar kunnen maken.

Veel woningen nodig

Houten en onze regio zijn erg in trek. Veel mensen willen hier (blijven) wonen. Er zijn dus veel nieuwe woningen nodig. Voor ouderen en gezinnen, maar ook voor starters. Tot 2040 is er in de regio behoefte aan circa 104.000 woningen. Het Houtense college wil nu verder onderzoeken of het mogelijk is om met 4.300 tot 5.300 woningen een steentje bij te dragen.

Begin 2018 is dat onderzoek al gestart met een Stedenbouwkundige Verkenning. Daarbij is in beeld gebracht wat de kwaliteiten en uitdagingen van Houten zijn. De verkenning laat ook de mogelijkheden zien voor uitbreiding van woningbouw. Met het ‘Plan van aanpak Ruimtelijke Koers Houten’ zet het college een volgende stap. Het plan laat zien hoe het proces op weg naar een nieuwe ruimtelijke toekomst van Houten eruit ziet. Het bevat ook een lijst met vragen waarop nog een antwoord moet komen. Bijvoorbeeld, welk type woningen moeten we bouwen of in hoeverre zijn de stations toegerust op meer inwoners? Ook onderwerpen als voorzieningen, zorg, werken, landschap en klimaatverandering komen aan bod.

Samenlevingsoverleg

Op donderdag 24 januari a.s. is er een samenlevingsoverleg met raadsleden en inwoners die deelnamen aan de expertbijeenkomsten rondom de vorming van het collegeprogramma in juni 2018. Met hun inbreng wil het college de werklijst met vragen aanscherpen en aanvullen. Deelnemers kunnen aangeven welke vragen écht belangrijk zijn en/of er nog vragen ontbreken. Het gaat nu nog niet om het beantwoorden van de vragen. Dat gebeurt later dit jaar bij de uitwerking van de Ruimtelijke Koers. Dan kan ook blijken dat er vragen bij komen of afvallen door resultaten uit onderzoek.

Hoe verder?

Dinsdag 5 februari a.s. is er een Rondetafelgesprek over het ‘Plan van aanpak Ruimtelijke Koers Houten’. Op 12 februari staat het plan van aanpak op de agenda van de gemeenteraad. Na vaststelling door de raad gaat het college komend jaar aan de slag met het maken van de Ruimtelijke Koers. Uiteraard worden inwoners en andere belanghebbenden daarbij betrokken. Naar verwachting neemt de gemeenteraad begin 2020 een beslissing over wel of geen woningbouw op bepaalde locaties en onder welke voorwaarden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het ‘Plan van Aanpak Ruimtelijke Koers’ of de concept-vragenlijst? Download dan de documenten rechts op deze pagina of kijk in het Bestuurlijk Informatiesysteem.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Remko Stinissen, Wieger Sloot of Dominique Smeets via (030) 63 92 611 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.