maandag, 11 maart 2019 20:07

18 kandidaten voor vacature burgemeester Houten

Achttien kandidaten hebben gereageerd op de burgemeestersvacature in de gemeente Houten. Onder de sollicitanten bevinden zich 14 mannen en 4 vrouwen. Vijf van de sollicitanten hebben ervaring als burgemeester. Daarnaast hebben tien van hen dagelijks-bestuurservaring in het openbaar bestuur.

Het aantal reflectanten naar politieke kleur: PvdA (5), VVD (2), CDA (2),
Groen Links (2), SGP (2), lokale partij (2), D66 (1), ChristenUnie (1), onbekend (1).
De komende tijd spreekt de commissaris van de Koning met een aantal kandidaten en maakt hij een selectie. Die selectie bespreekt hij met de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad van Houten. De vertrouwenscommissie voert daarna gesprekken met kandidaten.
Vervolgens stelt de gemeenteraad een aanbeveling vast met daarop twee namen en stuurt die naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De naam van de hoogstgeplaatste kandidaat is openbaar.Tegelijkertijd zendt de commissaris een rapportage aan de minister met daarin zijn oordeel over de procedure en over de kwaliteit van de kandidaten.De benoeming van de nieuwe burgemeester zal naar verwachting voor de zomervakantie kunnen plaatsvinden.