woensdag, 13 maart 2013 15:09

Beheersverordening woongebieden Houten Noord en Zuid ter inzage

Het college heeft op 22 november 2012 besloten om voor de woongebieden Houten Noord en Zuid een beheersverordeningop te stellen, in plaats van een bestemmingsplan. De procedure van een beheersverordening is een stuk korter dan die van een bestemmingsplan.

De beheersverordening geldt alleen voor de gedeelten waar het bestemmingsplan op 1 juli 2013 ouder is dan 10 jaar en waar momenteel geen bestemmingsplanprocedure voor wordt doorlopen.

Inzage

Omdat de beheersverordening een alleen de huidige rechten en mogelijkheden vastlegt, is er geen verplichting om zo’n beheersverordening ter inzage te leggen. Maar het college vindt het belangrijk dat burgers toch actief betrokken kunnen worden bij dit nieuwe instrument, ondanks de beperkte beschikbare tijd voor de procedure tot 1 juli 2013. Daarom wordt de beheersverordening woongebieden Houten Noord en Zuid vanaf 14 maart voor de duur van twee weken (t/m 27 maart) ter inzage gelegd. Gedurende deze periode kan iedereen reageren op de verordening. De reacties worden meegenomen bij de vaststelling van de verordening door de gemeenteraad. Er is daarna geen mogelijkheid voor bezwaar of beroep.
Met vragen over de beheersverordening kunt u terecht bij de heer A. Botermans of de heer J. Wijnekus van de afdeling Ruimtelijk Beleid via 030-63 92 611.

Read more https://www.houten.nl/nieuws/artikel/1657/