dinsdag, 05 oktober 2021 17:37

Uitvoering van het cultuurfonds naar gemeente Houten

Foto Eveline Verwimp Foto Eveline Verwimp

De uitvoering van het cultuurfonds gaat van het Prins Bernard Cultuurfonds terug naar de gemeente Houten. Dit betekent dat de Houtense culturele sector voortaan weer bij de gemeente terecht kan voor financiële ondersteuning van culturele projecten.

Dit jaar is nog ruim 46.000 euro beschikbaar. Aanvragen hiervoor moeten voor 1 november a.s. worden ingezonden. 

Eind 2020 gaf het Prins Bernard Cultuurfonds aan in 2021 te willen stoppen met de uitvoering van cultuurfonds voor de gemeente Houten. De gemeente heeft hierop besloten om een eigen regeling te maken die zo veel mogelijk aansluit op de bestaande regeling. 

Doel van het cultuurfonds en belangrijkste wijzigingen
Het cultuurfonds is er voor financiële ondersteuning van culturele initiatieven. De gemeente vindt het belangrijk om cultuurdeelname van inwoners en bezoekers van Houten te bevorderen. Het fonds ondersteunt hiervoor tijdelijke projecten en biedt geen structurele ondersteuning van initiatieven en instellingen.

De nieuwe regeling is grotendeels gelijk aan de oude regeling. De belangrijkste wijziging is de aanpassing van één van de beoordelingscriteria, waarbij het voortaan niet meer noodzakelijk is dat activiteiten een bijzonder karakter hebben. Wél vindt de gemeente het belangrijk dat ook lokale partijen zich artistiek blijven ontwikkelen. Om die reden is als criterium opgenomen dat in de aanvraag de voortdurende artistieke ontwikkeling van de aanvrager of activiteit zichtbaar moet worden. 

Meer informatie over het cultuurfonds staat op: www.houten.nl/subsidies/cultuurfonds. Hier staat ook een formulier om de aanvraag te doen.