zaterdag, 13 april 2013 13:30

Fractie VVD Houten volgt workshop Veiligheid

Op maandag 8 april volgden drie fractieleden van de VVD Houten een Workshop 'Raadslid en Veiligheid' van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

In het gemeentehuis van Zeist waren raads- of commissieleden van verschillende parijen uit uiteenlopende plaatsen in het land: van Hoorn tot Apeldoorn, van Zeewolde tot Gouda. Uit Houten waren commissielid Ruud Vis, steunfractielid Roxane Rooke en raadslid Eef Stiekema aanwezig.

De workshop ging over hoe raadsleden kunnen sturen op veiligheid. Welke taken en bevoegdheden heeft de raad als het gaat om veiligheid, welke sturingsmogelijkheden zijn er? Wat is de veiligheidsketen (samenwerkingsproces, wie beïnvloedt welke speler op welk moment) en hoe om te gaan met een crisis in uw gemeente? Tijdens de workshop werd gewerkt in kleine groepen waarbij een aantal casussen werden besproken. 

Workshop Raadslid en Veiligheid

Zo werd er ondermeer een casus behandeld waarbij nagedacht moest worden over de vergunningverlening voor grote televisieschermen op een plein tijdens het WK voetbal van 2014. Al discussierend bleek snel dat er best veel bij komt kijken, maar wanneer er goed met alle 'stakholders' wordt overlegd er veel mogelijk is. Een casus die veel losmaakte was de vergelijking tussen de manier waarop er gereageerd werd door de gemeenteraad van Haren na het 'project X feest' en de reactie van de Rotterdamse gemeenteraad na de strandrellen in Hoek van Holland in 2009 waarbij een dode te betreuren viel.

Welke invloed?

Het was een interessante avond waarbij er veel informatie uitgewisseld werd tussen raadsleden van verschillende partijen uit alle windstreken.

Read more http://www.vvd-houten.nl/actueel_10320/55361/