zaterdag, 20 april 2013 18:00

Informatieavond preventie woninginbraken

Afgelopen woensdag werd er op het gemeentehuis een informatieavond gehouden over inbraakpreventie. In de presentatie van de politie en onderzoeker werd duidelijk dat inwoners van Houten zelf veel invloed hebben op inbraken.

Sprekers waren Coördinator Woninginbraken Richard Reinhard uit Houten, Wijkagent Sander Maarschalkerweerd uit Woerden en onderzoekster Marie LouiseRuijs. De meer dan interessante avond werd door 25 mensen bezocht. Van de VVD fractie was Eef Stiekema aanwezig om antwoord te krijgen op de vraag wat de gemeenteraad kan doen om het inbrekers moeilijker te maken.   

Informatieavond inbraakpreventie

In de presentatie van de politie en onderzoeker werd duidelijk dat inwoners van Houten zelf veel invloed hebben op inbraken. Het spreekwoord luidt niet voor niets: "de gelegenheid maakt de dief". Door ervoor te zorgen dat de gelegenheid wordt verminderd, heeft de dief minder kans om succesvol te zijn. Aangezien er per dag 1440 keer ingebroken wordt in Nederland, dat is één keer per minuut, is er nog veel te doen! 

Wat doen politie en gemeente?

Naast de preventieve acties doet de politie na een inbraak het volgende:

 • er wordt buurtonderzoek onderzoek gedaan: wat heeft u gezien; heeft u iets gehoord tijdens de inbraak?
 • in het huis waar ingebroken is wordt sporenonderzoek gedaan. 
 • er is een recherche-woninginbraakteam die op internet (bijvoorbeeld marktplaats) kijkt naar aangeboden waar. 
 • de politie kan luxe goederen van mensen (bijvoorbeeld bekende inbrekers) afnemen als niet duidelijk gemaakt kan worden hoe betreffende persoon dit verkregen heeft
 • bij heterdaad wordt regelmatig een politiehelicopter ingezet.
 • bij een verdachte situatie kan een mogelijke bekende inbreker bezocht worden (bijvoorbeeld op basis van een kenteken).
 • bij een net vrijgelaten inbreker staat de wijkagent hem op te wachten. 
 • de gemeente stuurt een brief naar omwonenden binnen een straal van 50 meter van de inbraak. Dit om mensen ervan bewust te maken dat er een inbraak in de buurt is geweest; er volgen immers vaak meer inbraken in dezelfde omgeving.

Preventieve acties van de politie zijn onder andere:

Voetjesactie Politie

 • de voetjesactie; door (in burger) te kijken of mensen hun poort, deuren en ramen afgesloten hebben en vervolgens een folder in de vorm van een voetstap neer te leggen ('deze had ook van een inbreker kunnen zijn') mensen er zich bewust van maken dat ze gelegenheid geven.
 • voorlichtingsavonden als deze. 
 • samenwerking met bouwmarkten: zijn er mensen die verdacht koopgedrag vertonen (inbraakspullen kopen in combinatie met opvallend gedrag).

De politie waarschuwt ervoor dat er niet alleen een piek rond de jaarwisseling is, maar ook rond bijvoorbeeld Koninginnedag omdat er dan veel mensen weg zijn.

Wat kunnen we zelf doen?
Marie Louise RuijsOnderzoekster Marie Louise Ruijs vertelde over haar onderzoek waarbij ze veel (ex-)inbrekers heeft gesproken. Hierdoor weet zij wat inbrekers vervelend vinden en wat wij dus kunnen doen om het inbrekers moeilijker te maken. Omdat inbraak een zogenaamde 'high impact crime' is, en de VVD veiligheid hoog op de agenda heeft staan volgen hier de belangrijkste tips die tijdens de informatieavond werden gegeven. Volg in ieder geval uw onderbuikgevoel: als u iemand in uw straat ziet die zich verdacht gedraagt kunt u deze het beste aanspreken door bijvoorbeeld te vragen of deze persoon iets zoekt, of u kunt helpen. Als dit een echt een inbreker is zal hij denken dat er teveel sociale controle is in de buurt en weg gaan. Als de persoon niets kwaads in de zin heeft zal deze dat niet erg vinden; het laat zien dat mensen om elkaar geven en elkaar willen helpen.

Andere tips:

 • sluit uw poort af, de inbreker zou over de schutting kunnen klimmen maar doet dit liever niet: het valt op en de inbreker heeft dan meer tijd nodig om te vluchten.
 • leg geen ladder in de tuin, of leg deze met een slot vast zodat deze niet gebruikt kan worden.
 • een inbreker zal zich als hij op de vlucht is verstoppen in de wijk, bijvoorbeeld in een schuur; sluit daarom uw schuur altijd af.
 • sluit uw schuur ook af zodat de inbreker uw gereedschap of ladder niet kan gebruiken om bij u of uw buren in te kunnen breken.
 • het betreden van een niet afgesloten erf of woning is NIET strafbaar; de politie heeft dan minder bevoegdheden! 
 • sluit uw ramen af als u niet thuis bent; gebruik afstandhouders.
 • laat geen sleutel aan de binnenkant van uw deur zitten, inbrekers kunnen deze gebruiken.
 • laat geen fietsen in de schuur staan waar de huissleutel aan het fietsslot zit.
 • wees voorzichtig met social media; laat niet iedereen weten dat u op vakantie bent, de inbreker weet dan ook genoeg!
 • zorg voor goed hang- en sluitwerk, een 3 sterren SKG slot vertraagt een inbreker behoorlijk.

Op dit moment in de presentatie bleek een slimme ondernemer aanwezig te zijn in het publiek die aandacht vroeg voor zijn producten en diensten.

De politie vroeg ook nog aandacht voor het meld misdaad anoniem nummer (0800-7000); hier kan geen zaak mee rondgemaakt worden maar kan wel erg nuttig zijn bij het onderzoek. Ten aanzien het alarmnummer 1-1-2 werd het volgende gemeld; er is enige jaren geleden een campagne geweest waarbij duidelijk gemaakt werd dat onterecht bellen stafbaar is. Nu is dat wel zo, maar mensen bellen daardoor vaak 1-1-2 niet. Onterecht: als u een een verdachte situatie ziet moet u dit nummer gewoon bellen! 

In Houten bestaat ook 'Waaks!' Dit was oorspronkelijk voor hondenbezitters omdat deze vaak op gezette tijden een vaste ronde maken. Verdachte situaties vallen dan eenmaal sneller op OVerigens kan en mag iedereen zich hiervoor aanmelden, een hond hebben is niet nodig. 

U kunt zich ook aanmelden voor burgernet, u wordt dan op de hoogte gebracht van misdaden waarbij uw hulp gevraagd wordt. Onderaan deze pagina een wervingsfilmpje voor Burgernet.

Wat kan de gemeenteraad doen?
Op de vraag wat de gemeenteraad kan doen kwam niet direct antwoord van de politie (wel van de ambtenaar: "meer budget"). Aanwezige inwoners vroegen om cameratoezicht en subsidie voor preventieve rondes om bijvoorbeeld beter hang- en sluitwerk te promoten. Prima ideeën die meegenomen worden. Meer budget zit er overigens niet in momenteel, het is ook maar de vraag wat dat zou brengen gezien bovenstaande.

De mensen in de zaal die al eens een inbraak hadden meegemaakt maakten het nog maar eens duidelijk: je gaat pas wat doen als het jou gebeurt. Wees wijs en zorg ervoor dat u iets doet voordat het u overkomt!