woensdag, 11 december 2013 18:44

Wijziging portefeuilleverdeling door vertrek Nicole Teeuwen

Woensdag, 11 december 2013. In verband met het vertrek per 1 februari 2014 van wethouder Nicole Teeuwen hebben de overige collegeleden de beleidsvelden uit haar portefeuille onderling verdeeld. De onderlinge verdeling volgt op het besluit van de gemeenteraadsfractie van Teeuwens partij, de PvdA, om in verband met de aankomende raadsverkiezingen voor de huidige collegeperiode geen nieuwe wethouder ter vervanging van Teeuwen naar voren te schuiven.