dinsdag, 23 april 2013 08:25

Afval inleveren voortaan gratis

Bezoekers afvalscheidingsstation vaker gevraagd om legitimatie

Inwoners van de gemeente Houten kunnen voortaan al hun huishoudelijk afval gratis inleveren op het afvalscheidingsstation aan De Brug 9. De tarieven voor asbest en voor bielzen zijn afgeschaft en er geldt geen maximum meer voor de hoeveelheid grond en puin.

weteringOm te voorkomen dat inwoners van andere gemeenten of bedrijven hun afval in Houten komen brengen, wordt er voortaan vaker gecontroleerd of de bezoekers daadwerkelijk inwoners van Houten zijn. Al het afval dat de gemeente inzamelt, gaat naar verwerkers, waar het wordt gerecycled. Meestal kost dat geld en soms levert het afval geld op. Om de kosten te dekken, betalen alle inwoners afvalstoffenheffing. Dankzij gunstige contracten en omdat veel Houtenaren hun afval goed scheiden, heeft Houten al twee jaar de laagste heffing van alle gemeenten in de provincie Utrecht. In 2013 is de gemiddelde heffing in Houten164 euro per huishouden, terwijl het landelijke gemiddelde 264 euro per huishouden is. Afval scheiden is dus niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee.

Asbest blijft gevaarlijk

Hoewel asbest inleveren vanaf nu gratis is, blijven voor het inleveren ervan strenge regels gelden. Asbest en met name het stof van asbest is namelijk gevaarlijk voor de volksgezondheid. Daarom moet u asbest niet boren, breken, schuren of op een andere manier bewerken. Op het afvalscheidingsstation wordt asbesthoudend afval alleen geaccepteerd als het secuur luchtdicht dubbel verpakt en dicht getapet is in speciale folie of zakken en voorzien van speciale stickers. Deze zakken zijn te verkrijgen op het afvalscheidingsstation en in bouwmarkten. Wilt u zelf asbest verwijderen uit uw woning? Dan bent u verplicht dat te melden aan de gemeente. Meer informatie: www.omgevingsloket.nl

Bedrijven niet meer welkom

Bedrijven konden tegen betaling kleine hoeveelheden gevaarlijk afval kwijt op het afvalscheidingsstation. Dat stamt nog uit de tijd dat het apart houden van chemisch afval verplicht werd. Toen waren er nog niet veel inzamelaars die kleine hoeveelheden kwamen ophalen. Daarom bood de gemeente de service om het afval tegen betaling in te nemen. Tegenwoordig zijn er zeer veel afvalinzamelaars in Nederland die gevaarlijk afval mogen inzamelen. Vandaar dat de gemeente geen afval van bedrijven meer accepteert. Dat schept duidelijkheid naar iedereen: het afvalscheidingsstation is alleen voor huishoudelijk afval van de inwoners van Houten.

Vaker controle legitimatie

Om te voorkomen dat bedrijven of inwoners van andere gemeenten hun afval komen inleveren, zal bezoekers van het afvalscheidingsstation vaker gevraagd worden om hun legitimatie. Gaat u naar het afvalscheidingsstation? Zorg er dan voor dat u niet alleen kunt aantonen wie u bent, maar ook dat u in de gemeente Houten woont. Neem bijvoorbeeld een aan u geadresseerd poststuk mee, of de groene kaart van uw autoverzekering. Zo wordt voorkomen dat inwoners van Houten meebetalen aan het afvoeren van afval afkomstig van bedrijven of van andere gemeenten.

Read more https://www.houten.nl/nieuws/artikel/1684/