donderdag, 25 april 2013 17:16

Houten weer in top 10 Toplocaties!

Ook dit jaar onderzochten Elsevier en Bureau Louter de economische prestaties van gemeenten. En weer is het Houten gelukt om in de top 10 van Toplocaties te staan! Dit keer werd net als vorig jaar de zesde plek behaald.

De ranglijst komt tot stand aan de hand van ruim 40 indicatoren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar indicatoren die betrekking hebben op de economische structuur en op de dynamiek, ofwel de groei en de krimp. De uitslag is verwerkt tot een rapportcijfer. Houten kreeg hierbij een mooie 7,68. Belangrijk voor de de structurele kenmerken is allereerst de werkgelegenheid. Uitgegaan is van het aantal arbeidsplaatsen per duizend inwoners tussen 15 en 65 jaar, gemeten over tien economische sectoren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om landbouw, industrie, kennisintensieve diensten, zorg, onderwijs en openbaar bestuur. Naast het aantal arbeidsplaatsen zijn ook het opleidingsniveau van de bevolking en de voorraad bedrijventerreinen en kantoorruimte meegenomen.

Houten doet het economisch dus nog steeds prima. Een mooie prestatie waar we best trots op mogen zijn!

Read more http://www.vvd-houten.nl/actueel_10320/55795/