vrijdag, 03 mei 2013 17:00

Agenda Rondetafelgesprekken 7 mei a.s.

Op 7 mei worden de volgende onderwerpen behandeld in de Ronde Tafel Gesprekken.

RTG Tijd Locatie VVD behandelaar Onderwerp
1 20:00u Raadzaal

Eef Stiekema en

Paul Soesbergen

Realisatie voldoende sportfaciliteiten voor voortgezet onderwijs en sportclubs            
Bestemmingsplan Bouwlocaties Tull en 't Waal
Bestemmingsplan Waijensedijk 1
Bestemmingsplan Het Rondeel De Meerpaal
Vaststelling beheersverordening Buitengebied en Schonauwenseweg
Planologisch mogelijk maken van een appartemencomplex aan de Randhoeve 223
Planologisch mogelijk maken van de uitbreiding van Hotel Houten aan de Hoofdveste
2 20.00 u 0.46+0.47 Ronald Verbeek Spreekrecht voor burgers
Burgerjaarverslag 2012
Rondvraag

Meer informatie over de agenda van RTG's en de raadsvergadering via de site van de gemeente. Bovengenoemde (en eerdere) raadsvoorstellen staan ook hier. Bovenstaande onderwerpen worden na de informatievergarende fase in de RTG's op 23 april 2013 in de raad besproken.