dinsdag, 07 mei 2013 10:15

Reuring over internet shoppen op de Meerpaal

Winkelen op internet is niet meer weg te denken, zeker in Houten niet; in 2011 was Houten al één van steden in Nederland waar het meest geshopt werd op internet. Boodschappen doen, je melk en sinaasappelen bestellen via internet, dat doen nog maar weinig mensen, ook in Houten.

Maar dat is natuurlijk wel een groeimarkt, en je kunt er - gelukkig maar- van uitgaan dat ondernemers daar op in gaan spelen. En dat gebeurt natuurlijk ook volop.

Nu heeft Ahold zijn oog laten vallen op het werklandschap De Meerpaal om een pick-up point in te richten. Dat is een soort drive-in waar je je bestelde boodschappen kunt ophalen. Het blijkt dat ze per se op dat bedrijventerrein willen gaan zitten. En dat is nu weer jammer. Hoe handig een dergelijk pick-up point ook is, net op dat bedrijventerrein hebben we als gemeente andere plannen gemaakt. De Meerpaal is vorig jaar omgevormd van natuurgebied naar een sport- en recreatiegebied. Een deel van het gebied is ingericht als bedrijventerrein, want je moet mooie plannen natuurlijk ook nog ergens van betalen. De bedrijven die zich in de Meerpaal vestigen, moeten voldoen aan vereisten qua bouw en omvang, passend bij de visie die is vastgesteld. Een pick-up point  lijkt vooralsnog niet echt te passen. Bovendien hebben we als gemeente tot dusver ook een duidelijk keuze gemaakt: detailhandel hoort niet thuis op een bedrijventerrein. Daarom hebben we als PvdA het college gevraagd om het inrichten van pick-up points en de effecten ervan op de lokale detailhandel eerst mee te nemen in de economische visie die in het najaar wordt gemaakt. En dus niet ondoordacht en uit de losse pols bij een toevallig langskomend bestemmingsplan een onomkeerbare beslissing nemen die mogelijk het karakter van de Meerpaal om zeep helpt of ongewenste effecten heeft op de aantrekkingskracht van de bestaande detailhandel in Houten. We besteden immers ook veel energie om de stad levendig te houden en vinden het daarom bijvoorbeeld belangrijk dat er in de centra van Houten supermarkten zijn. Dat zorgt immers voor reuring en aantrekkingskracht .  Omringende  gemeente zoals Nieuwegein en Utrecht hebben vorig jaar al nagedacht over dit onderwerp en hierover beleid gemaakt hoe zij omgaan met dergelijke ontwikkelingen. We kunnen allicht leren van hun ervaring om ook tot een goed besluit te komen. 

Read more http://www.pvdahouten.nl/nieuwsreader/items/reuring.html