zondag, 11 november 2012 11:54

Zondagopenstelling levensmiddelenwinkels in Houten?

Op 20 november zal er een extra rondetafelgesprek gehouden worden over de zondagopenstelling in Houten. Op 11 december is het als agendapunt toegevoegd aan de raadsvergadering.

Met betrekking tot de zondagopenstelling van levensmiddelenwinkels is een memo opgesteld door de gemeente. In de begeleidende brief wordt aangegeven dat het college neutraal tegenover het onderwerp staat en de beslissing aan de gemeenteraad laat. Wethouder Van Dalen en de Burgemeester (beide CDA) zien geen noodzaak tot wijziging van het huidige stelsel. Voor wethouder Van Dalen komt met verruiming de positie van de werknemers en kleine ondernemers in het gedrang. De overige wethouders (VVD, D66 en PvdA) zijn wel voorstander van verruiming van het aantal koopzondagen en wijziging van het huidige stelsel.

 

Volgens de VVD fractie is het niet aan de overheid maar aan de ondernemer om te bepalen of hij zondag open gaat of niet en aan de burger of deze hier gebruik van wil maken.

Read more http://www.vvd-houten.nl/actueel_10320/51255/