woensdag, 24 juli 2013 16:56

Goed nieuws over de Steenen Poort

Via een collegebrief laat de gemeente weten dat de herontwikkeling van het plangebied De Steenen Poort volgens plan verloopt.

In de raadsvergadering van 20 september 2011 waarin het raadsvoorstel werd aangenomen werd als gesproken over het spanningsveld tussen de €1,5 miljoen die het plangebied moet opleveren ten gunste van Sportlandschap de Meerpaal, de 30% sociale woningbouw die het moet bevatten, de mogelijke aanwezigheid van archeologische schatten in de grond en de goede inpassing in de omgeving. De VVD vroeg destijds aan verantwoordelijk wethouder van Dalen om de raad goed op de hoogte te houden indien er op een van de randvoorwaarden nieuws was. 

Het plangebied de Stenen Poort

Op 23 april j.l. werd de proefverkaveling vastgesteld en is de bestemmingsplanprocedure gestart. Inmiddels laat de gemeente weten een akkoord op hoofdlijnen te hebben gesloten met de beoogde ontwikkelaar (Rotij Projecten bv) over de realisatie van het plangebied.  Op basis van de gemaakte afspraken kan worden geconcludeerd dat de grondexploitatie sluitend is. Alle reeds gemaakte ontwikkel- en uitvoeringskosten worden door Rotij vergoed en de afdracht van 1,5 miljoen voor Sport- en werklandschap Meerpaal is gegarandeerd. De eventuele risico's zijn voor Rotij Projecten BV. 

Archeologisch onderzoek heeft uitgewezen dat het westelijke deel van het plangebied volledig beschikbaar kan komen voor ontwikkeling. Door deze uitkomst kan er voldaan worden aan 30% woningbouw en hoeft er in het westelijke deel geen hoogbouw plaats te vinden. Hiermee wordt ook recht gedaan aan de wensen van het bewonersplatform De Steenen Poort dat vanaf het begin betrokken is bij de ontwikkeling.

Al met al goed nieuws dus en dat mag ook wel eens gezegd worden!

Read more http://www.vvd-houten.nl/actueel_10320/57860/