dinsdag, 15 oktober 2013 11:00

Gemeentebegroting 2014 sluitend

Ondanks de tijdens Prinsjesdag aangekondigde nieuwe Rijksbezuinigingen is het de gemeente gelukt te komen tot een sluitende begroting voor 2014 met een positief saldo van 339.000 euro, zo wordt op de website van de gemeente Houten gemeld.

Ondanks de financiële tegenwind van de afgelopen jaren is het de gemeente gelukt nagenoeg heel het collegeprogramma te realiseren en daarbij met bezuinigingen van in totaal 11,4 miljoen euro steeds de begrotingen sluitend te krijgen. In samenspraak met de inwoners werd van 2010 tot 2013 al 9,2 miljoen op de gemeentelijke uitgaven omgebogen. Daarbovenop heeft het college in deze begroting 2014 nog eens 2,2 miljoen extra bezuinigd. Bezuinigingen die overigens voor ruim de helft drukken op de eigen gemeentelijke organisatie.

Prognoses

De prognoses van de algemene uitkering uit het gemeentefonds (de grootste inkomensbron voor de gemeente Houten) fluctueren zo sterk (ze worden voortdurend neerwaarts bijgesteld) dat het moeilijk is hier een solide meerjarig financieel beleid op te ontwikkelen. Daarom zal, om ook op langere termijn de begroting sluitend te houden, in de toekomst gezocht moeten blijven worden naar creatieve structurele oplossingen.

Strategische visie

Om de verdergaande financiële keuzes te kunnen maken, is eerst een fundamentele discussie nodig over de toekomst van Houten. Daarom start dit college nog in oktober een traject voor een nieuwe strategische visie op Houten. Deze visie, die uiteindelijk na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 vastgesteld zal worden door de nieuwe raad, moet de basis bieden om enerzijds gericht in onze toekomst te investeren en anderzijds de resterende financiële opgave als gevolg van nieuwe Rijksbezuinigingen in te vullen.

Bron: https://www.houten.nl/nieuws/artikel/1812/

Read more http://www.vvd-houten.nl/actueel_10320/59515/