zaterdag, 19 oktober 2013 09:17

Planning aansluiting met A12

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft de gemeenteraad door middel van een collegebrief op de hoogte gebracht van de stand van zaken en planning rond de aanleg van de verbindingsweg met de A12. De nieuwe weg loopt vanaf de Rondweg Houten tot de snelweg A12 en heeft een lengte van 3,2 kilometer. Volgens planning is de weg in het voorjaar van 2015 gereed voor gebruik.

In de periode oktober - december 2013 zal de Rondweg Houten aangepast worden. Dit betekent o.a. dat de Rondweg in het weekend 16/17 november 2013 afgesloten zal worden. Aanwezige inwoners van De Sloot en De Berm in Houten hebben tijdens de informatieavond aandacht gevraagd voor het geluid (doortrekken van geluidschermen) en de plaatsing en instelling van Verkeer regel installaties (VRI's) na de aanleg van de N421.

In de collegebrief wordt verder gesproken over een brief van omwonenden langs de N410. Deze omwonenden maken zich, net als VVD Houten, zorgen over het besluit de aansluiting op de A12 alleen in westelijke richting te maken. Het resultaat zal zijn dat de N410 als oostelijke ontsluiting zal fungeren, hierdoor zal deze weg nog drukker zal worden. De omwonenden hebben inmiddels een gesprek met wethouder van Dalen gehad over hun zorgen. In dit gesprek is aangegeven dat de gemeente het traject met de provincie nauwlettend te volgen. VVD Houten betreurde eerder al dat de ontsluiting naar de A12 alleen in westelijke richting wordt gerealiseerd. Er dreigt nu precies te gaan gebeuren wat gevreesd werd: een drukkere en onveiliger N410.


Inmiddels geeft het college aan zich in te blijven spannen voor de maximaal haalbare afwikkeling van verkeer in oostelijke richting. Tevens wordt in overleg met de provincie aandacht gevraagd voor geluidswerende maatregelen en verkeerslichten en het daarvoor benodigde budget. VVD Houten zal het project op de voet volgen.

Informatie over de aanleg van de N421 kunt u vinden op de website www.provincie-utrecht.nl/n421 en Twitter: @werkaandewegutr. Via de website van de provincie kunt u zich ook opgeven voor de digitale nieuwsbrief.

 

Read more http://www.vvd-houten.nl/actueel_10320/59710/