maandag, 21 oktober 2013 17:38

Draagvlak voor plannen Stenen Poort

Bij de behandeling van het bestemmingsplan Stenen Poort in de raadsvergadering van 8 oktober 2013 heeft D66 met tevredenheid vastgesteld dat de bewoners van het omliggende gebied goed kunnen meepraten en -denken over de nieuwe plannen. Des te groter is het draagvlak voor de plannen onder de bevolking en het bevordert de goede sfeer. 

Het voormalige sportgebied de Stenen Poort wordt herontwikkeld tot twee woonbuurten, gescheiden door een groenzone die samenvalt met een archeologisch monument. Het bewonersplatform is nog steeds tevreden over de participatie met de Gemeente. Er is een aantal punten waar D66 nog wel extra aandacht voor vraagt. Het gaat hierbij om de volgende punten:

  • bouw (diversiteit en generatiebestandigheid);
  • groen en duurzaamheid;
  • verkeer en parkeren (op eigen erf, niet ten koste van openbaar groen, goede ontsluiting);
  • geluidsbelasting.

De wethouder heeft toegezegd deze punten mee te nemen in het overleg met de bewoners en de projectontwikkelaar.

Lees hier meer..

Lees meer http://d66houten.nl/news/item/draagvlak_voor_plannen_stenen_poort/151