zaterdag, 02 november 2013 13:44

Fruittelers overtuigen raad van professionele bedrijfsvoering

Het afgelopen jaar is er binnen de Gemeenteraad van Houten veelvuldig gesproken over de fruitsector. Daarbij stonden de problematiek van de spuitzones en die van de huisvesting van tijdelijke werknemers uit Polen centraal. Tegen deze achtergrond heeft de Gemeente Houten een werkbezoek georganiseerd voor gemeenteraadsleden en commissieleden naar het fruitbedrijf van de familie Gerritsen in Schalkwijk.

Het bleek een zeer nuttige kennismaking met de praktijk situatie. Het werd duidelijk hoe professioneel, kwaliteitsbewust en binnen de vastgestelde regels de fruittelers te werk gaan.

Zo’n 15 deelnemers, waaronder wethouder Herman Geerdes, Eef Stiekema en Robert Paling van VVD Houten, werden door Maarten Gerritsen en zijn collega’s hartelijk ontvangen op zijn bedrijf in Schalkwijk. Het bezoek omvatte drie onderdelen. Een presentatie van de resultaten van een onderzoek uitgevoerd door de Gemeente Houten over de fruitsector, een presentatie door Maarten Gerritsen over zijn bedrijf en een demonstratie van twee spuitmachines. De presentatie van de gemeente betrof de resultaten van een enquête waarop 20 fruittelers hadden gereageerd. Op basis van de conclusies kunnen nu verdere stappen gezet worden waarmee ook in de toekomst op een verantwoorde manier condities gefaciliteerd kunnen worden voor een economisch gezonde fruitsector.

De presentatie van Maarten Gerritsen sloot hier prima op aan. Informatie over allerlei facetten van de fruitteelt en de aanpak op zijn bedrijf heeft ongetwijfeld gezorgd voor een beter begrip bij de raadsleden van de productieomstandigheden op een bedrijf dat top kwaliteit fruit wil leveren. Dit resulteerde in een levendige discussie tussen raadsleden en fruittelers. Wat betreft de spuitzone problematiek bleek dat er veel maatregelen genomen worden om het spuiten zo efficiënt mogelijk en met zo weinig ongewenste verstuiving te laten verlopen. Het creëren van bredere spuitvrije zones in de nabijheid van woningen, zoals de gemeenteraad wenst maar waar de VVD op tegen was, http://bis.houten.nl/uploads/tx_ghbis/files/05-2013/13GR0165.pdf valt bij de telers niet in goede aarde. Zij zien meer in een combinatie van beplanting met een afschermende haag en goed overleg met de betreffende bewoners. Hierover is het laatste woord nog niet gezegd. 

Het aantrekken van tijdelijk personeel wordt door de fruittelers verschillend opgepakt. De een heeft vooral baat bij hardwerkende werknemers uit Polen, die jaarlijks voor een aantal maanden komen werken, de ander houdt het bij Nederlanders, met af en toe het ongemak van ‘flexibele’ werktijden. Van de mogelijkheid die wethouder Geerdes heeft gecreëerd voor de fruittelers om tijdelijke huisvesting te realiseren op het bedrijf voor Poolse werknemers wordt goed gebruik gemaakt. Deze oplossing werkt naar tevredenheid van alle betrokkenen. Aan de andere kant bleek er ook bereidheid om in overleg met het bureau WIL (Werk en Inkomen Lekstroom) ‘willers’ een werkplek te bieden en hen zo terug te brengen naar een betaalde baan.

Read more http://www.vvd-houten.nl/actueel_10320/60146/