donderdag, 07 november 2013 06:49

Samenwerking over wonen en binnenstedelijke ontwikkeling

Provincie Utrecht en gemeente Houten gaan gericht samenwerken aan de binnenstedelijke ontwikkeling van Houten. Op woensdag 6 november 2013 legden wethouder Herman Geerdes en gedeputeerde Ralph de Vries deze samenwerking vast in een overeenkomst voor de periode 2013-2015.

Impuls

Gedeputeerde de Vries werd door wethouder Geerdes rondgeleid in het gebied bij De Slinger. Deze plek heeft veel potentie om uit te groeien tot een aantrekkelijk en levendig stedelijk gebied. Door de ligging dichtbij het station en de aanwezigheid van voorzieningen kan het gebied uitgroeien tot een ‘plein’ met een aantrekkelijke combinatie van culturele voorzieningen en woningbouw. Door de huidige crisis komt deze ontwikkeling niet meer ‘vanzelf’ van de grond. Met de samenwerking tussen gemeente en provincie willen beide partijen een impuls geven aan deze binnenstedelijke ontwikkeling. Wethouder Herman Geerdes: “Het is voor iedereen duidelijk dat we in de huidige marktomstandigheden als gemeente met onze partners hard moeten werken om onze opgaven in het binnenstedelijk gebied van Houten te realiseren. Als gemeente Houten kunnen we de hulp en deskundigheid van de provincie daarbij prima gebruiken. Het gezamenlijk optrekken tussen provincie en gemeente kan nét het verschil maken. Het is efficiënt om onze samenwerking met de provincie te concentreren op enkele belangrijke projecten.”

Samenwerking in De Slinger en Molenzoom

De samenwerking krijgt voor komend jaar concreet vorm in twee ‘focusgebieden’; naast het gebied De Slinger gaat het om De Molenzoom. In nauwe samenwerking met de verschillende partijen worden initiatieven ontwikkeld om de leegstand in dit gebied terug te dringen.
Ook is een aantal thema’s benoemd waarbinnen gemeente en provincie intensief (blijven) samenwerken:
• Het stimuleren van meer vraagsturing bij woningbouw
• Het creëren van nieuwe mogelijkheden voor leegkomende scholen en sociaal culturele centra
• Het komen tot een goede aansluiting van vraag en aanbod voor ‘wonen met zorg’.