woensdag, 22 januari 2014 21:00

Raad Houten neemt afscheid van wethouder Nicole Teeuwen

Op 21 januari heeft de Raad van Houten afscheid genomen van PvdA-wethouder Nicole Teeuwen. Na vier jaar raadswerk en acht jaar succesvol wethouderschap begint ze op 3 februari als directeur van de PPO in Rotterdam. Tijdens haar laatste raadsvergadering kreeg Nicole veel loftuitingen toegezwaaid, waaronder van burgemeester Wouter de Jong.

Fractievoorzitter Willy Wagenmans zette de verdiensten van Nicole nog eens op een rij en dankte Nicole voor haar geweldige bijdrage voor de PvdA en voor de Houtense samenleving. Hieronder de volledige tekst van de speech van Willy Wagenmans.

Beste Nicole,

Begin december werden we verrast door je mededeling dat je ons zou gaan verlaten. Je had een prachtige baan aangeboden gekregen die helemaal op je lijf was geschreven en die je niet kon laten lopen. Het bericht kwam onverwacht; we hadden hier totaal geen rekening mee gehouden. We wilden graag met je door en hadden je ook al als onze lijsttrekker benoemd. Maar na de schok kwam ook wel een gevoel van trots. Prachtig toch dat ze bij jou uitkomen om zo’n zware taak in Rotterdam te mogen vervullen. Een bewijs dat ze ook in Rotter­dam waardering hebben voor je kwaliteiten en voor wat je in Houten hebt gepres­teerd. We hadden dan ook alle begrip voor je beslissing en eigenlijk waren we ook heel blij voor jou. Iedereen gunt je deze nieuwe uitdaging van harte.

Passend bij jou zei je onmiddellijk: maar ik wil wel eerst mijn job in Houten afmaken. Eerst wilde je het zware dossier rond de Jeugdzorg nog in de Raad brengen en zorgen dat alle beleidskaders rond de decentralisatie goed in de steigers staan. Het dossier Jeugdzorg heb je vandaag met glans verdedigd. De beleidskaders rond de decen­tralisatie liggen vóór, voor zover dat met de besluitvorming in Den Haag mogelijk is. Feitelijk heb je je zware klussen afgerond. Vrijdag 31 januari is je laatste dag, maandag 3 februari begin je aan je nieuwe klus. Nicole Teeuwen ten voeten uit!

Je vertrek laat een gat achter in het College. In de fractie hebben we afgewogen hoe dit op te vangen. We hebben besloten geen vervanger voor te dragen maar het zittende college te vragen je taken over te nemen. Hierbij speelden een aantal overwegingen. In de eerste plaats zitten we zo’n 6 weken voor de verkiezingen. Het is gebruikelijk in deze periode geen zware politieke dossiers meer te behandelen. Hierna is het college demissionair en worden alleen lopende zaken afgehandeld. In de tweede plaats zijn de zware dossiers afgehandeld. Maar een belangrijke overweging voor ons was ook het vertrouwen in dit college en de goede samenwerking binnen de coalitie. Daarom meenden we voor deze korte periode niet een vervanger naar voren te moeten schuiven maar de taken van Nicole in goed vertrouwen in handen te kunnen leggen van de overige collegeleden. Dat is ook onmiddellijk heel positief opgepakt waarvoor dank.

Beste Nicole,

Je vertrekt na 12 jaar politieke inzet voor Houten. In deze 12 jaar hebben wij tweeën steeds nauw samengewerkt; 4 jaar in de fractie, 4 jaar in het college en de laatste vier jaar als wethouder en fractievoorzitter. Terugblikkend stel ik vast dat we in deze twaalf jaren veel van onze politieke ambities als PvdA hebben weten waar te maken; dat we als PvdA een verschil wisten te maken. We hebben er mede voor gezorgd dat Houten ondanks de crisis sterk en sociaal is. Dat Houten klaar is voor de toekomst en voorbereid om de grote opgaven van de decentralisaties op te pakken. En dat is vooral op jouw conto te schrijven als onze politieke boegbeeld en door je rol als PvdA-wethouder.

Het is allemaal niet vanzelf gegaan en je ook niet komen aanwaaien. Je hebt er enorm voor moeten knokken en veel opzij moeten zetten. Ook in je persoonlijke leven en in je gezin.

In de eerste vier jaar was het in de driemans fractie als enige vrouw opboksen tegen de al wat belegen mannen. Je kwam als snel bovendrijven, bepaalde de toon en het was eigenlijk vanzelfsprekend dat jij toen lijsttrekker werd. En met een overweldigend resultaat! De verkiezingen in 2006 waren ook voor ons een grote verrassing; in één klap van 3 naar 7 zetels, drie meer dan de eerst­volgende partij!

Als grootste partij mocht de PvdA de onderhandelingen leiden. Het werd een college van “Bouwen, Binden en Bruisen”. Jarenlang had de bouw van woningen voorop gestaan. Het was nu tijd om invulling te geven aan de sociale opbouw van Houten.  

Aandacht voor jongeren, die we bijna waren vergeten. Jij was onze wethouder Jeugd. Jij bracht jongeren weer op de agenda. Zette het Centrum voor Jeugd en Gezin op. 

Invulling geven aan sociale integratie; jij mocht aan de slag met de nieuwe WMO. En dat deed je goed. Houten werd uitgeroepen tot gemeente met het beste WMO beleid. Maar het was niet alleen ‘hosanna’ ; de thuiszorg moest worden aanbesteed en de crisis bij Meavita sleurde ook Houten mee in de problemen. Je hebt toen bewezen een uitstekend crisismanager te zijn. Door je verbindende en oplossende kwaliteiten wist je samen met de minister, de betrokken zorgbedrijven en andere gemeenten een goede oplossing te vinden.

Ook meer aandacht voor participatie en betere communicatie met de burgers. Je veranderde de gemeente-ingang en stelde een participatienota op, die nog steeds leidend is. Het lijkt allemaal vanzelfsprekend en lang geleden, maar het zijn belangrijke mijlpalen voor Houten.

In de laatste collegeperiode lag de opgave duidelijk anders. Voor een deel was het oogsten van eerdere besluiten. Met als hoogtepunten; de opening van Schoneveld, van Houtens en nu recentelijk het Sociaal Loket en de Brede School Limes. Allemaal zaken waar we ons als PvdA en jij als wethouder sterk voor hebben gemaakt. 

Maar het was toch vooral de periode van bezuiniging. Ingrijpende en pijnlijke bezuinigingen. Je bent deze niet uit de weg gegaan. Integendeel. Je hebt je taakstelling vrijwel volledig ingevuld. Maar steeds in nauw overleg met de betrokken organisaties en zoekend naar creatieve oplossingen. Denk aan het leerlingenvervoer, aan de samenwerking in het cultuurveld, de bibliotheek, het opzetten van fondsen etc. Duidelijk, consequent maar vooral ook anderen stimuleren en prikkelen. Hierdoor hebben de bezuinigingen niet tot afbraak geleid, maar hebben ze Houten ook nieuwe energie gegeven.

Je kracht was je visie, je kennis van zaken en je vermogen tot inspireren en verbinden. Hiervoor was waardering, maar soms hadden mensen hier ook wel eens moeite mee. Want het was moeilijk je opzij te zetten. Je had op alle vragen je antwoord klaar. Gijs van Leeuwen zei het in de RTG heel treffend; “Nicole wist zelfs op niet gestelde vragen een antwoord te geven”. Maar door je visie wist je ook hoe belangrijk de nieuwe decentralisaties zouden worden. Vanaf het eerste moment was je hiermee bezig en heb je Houten hierop voorbereid. Net als bij de WMO lopen we ook hier voorop. Daarom is het zo belangrijk dit proces goed voort te zetten. Ik vertrouw hierbij op het college voor de eerstkomende weken. Maar ik vertrouw er ook op dat wij als PvdA hier na de verkiezingen weer onze bijdrage aan mogen leveren. Nicole heeft laten zien dat we als PvdA hier veel te bieden hebben!

Nicole, de fractie is je dankbaar, de PvdA is je dankbaar, Houten is je dankbaar! En dat belonen we uiteraard met een prachtige bos rode rozen. Het ga je goed!

Read more http://www.pvdahouten.nl/nieuwsreader/items/raad-houten-neemt-afscheid-van-wethouder-nicole-teeuwen.html