zaterdag, 15 februari 2014 14:55

Geluidsonderzoek Windpark Houten

De gemeente heeft een onafhankelijk akoestisch adviesbureau opdracht gegeven onderzoek te doen naar het geluid afkomstig van Windpark Houten. De provincie Utrecht kijkt daarbij over de schouder van de gemeente mee, onder meer bij de voorbereiding van het onderzoek en bij het beoordelen van de resultaten.

Op basis van de onderzoeksgegevens kan de gemeente beoordelen of het geluid van het windpark binnen de opgelegde grenswaarden blijft, genoemd in de maatwerkvoorschriften. Blijkt uit het onderzoek dat de turbines de normen overschrijden, dan zal de gemeente handhavend optreden.

Informatiebijeenkomst 25 februari

De manier waarop het adviesbureau het onderzoek moet uitvoeren, is aan strenge regels gebonden. Het onderzoek bestaat uit meerdere metingen, verspreid over een periode van vier weken. De metingen worden 24 uur per dag uitgevoerd bij verschillende windrichtingen en –snelheden en weersomstandigheden.

Omdat de manier waarop het onderzoek moet plaatsvinden is gebonden aan strenge regels die geen ruimte voor beïnvloeding laten, heeft het geen zin om inspraak op de onderzoeksmethode te organiseren. Wel wil de gemeente gehoor geven aan het verzoek van diverse belangstellenden om voorafgaand aan het akoestisch onderzoek een nadere toelichting op het onderzoek te krijgen. Hiertoe houden wij een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis op dinsdag 25 februari vanaf 19.30 uur. Inloop is vanaf 19.15 uur. Een vertegenwoordiger van het onderzoeksbureau is aanwezig om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden.

Meetresultaten op internet

De meetresultaten zullen op internet geplaatst worden. Nadere details hierover hoort u op 25 februari. Mocht u deze avond niet aanwezig kunnen zijn, alle informatie over het geluidsonderzoek communiceren wij ook via www.houten.nl en de gemeentepagina in Houtens Nieuws.

Rapport openbaar

Van het onderzoek wordt een rapport gemaakt. Op basis daarvan beoordeelt de gemeente of het geluid van de turbines binnen de grenswaarden blijft, genoemd in de maatwerkvoorschriften. Het onderzoeksrapport is openbaar en komt beschikbaar via www.houten.nl.

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer W.J. van Heek, tel. (030) 63 92 611.

Read more https://www.houten.nl/nieuws/bekijk/artikel/geluidsonderzoek-windpark-houten/