zondag, 18 mei 2014 06:00

Werk en Inkomen Lekstroom installeert eerste cliëntenraad

Afgelopen woensdag werd de eerste cliëntenraad van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) geïnstalleerd. In onderstaand persbericht kunt u hier meer over lezen.

Elf zeer betrokken klanten en Lekstroom inwoners denken actief mee over de dienstverlening van Werk en Inkomen Lekstroom. De regionale uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk, inkomensondersteuning en schuldhulpverlening installeerde woensdag 14 mei haar eerste cliëntenraad. De cliëntenraad is een spreekbuis van klanten naar de organisatie en denkt mee over lopende zaken en nieuwe ontwikkelingen, zoals de komst van de Participatiewet.

Cliëntenparticipatie onmisbaar

Cliëntenparticipatie is onmisbaar in een uitvoeringsorganisatie waarin de klant centraal staat. Werk en Inkomen Lekstroom hecht er groot belang aan dat klanten betrokken zijn bij en inspraak hebben op de dienstverlening. De organisatie is dan ook dankbaar voor de betrokkenheid en inzet van de leden van de cliëntenraad. “Ik waardeer het enorm dat deze mensen zich in willen zetten binnen de cliëntenraad. WIL is een nieuwe organisatie. We horen graag hoe klanten onze dienstverlening ervaren en maken graag gebruik van hun deskundigheid.”, vertelt Kees van Dalen (bestuursvoorzitter WIL) tijdens de installatie van de raad in het Stadshuis van Nieuwegein.

Vertegenwoordigers uit elke Lekstroomgemeente

In de cliëntenraad zitten vertegenwoordigers uit Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen. Een deel van de leden was al actief als lid van de gemeentelijke cliëntenraden. Zij zetten zich sinds de oprichting van WIL in mei 2013 al in voor de belangen van WIL klanten in de tijdelijke ‘Bijzondere Cliëntenraad’. Voor de cliëntenraad konden de colleges per gemeente maximaal drie mensen voordragen. De leden van de cliëntenraad WIL zijn Jan van der Schot, voorzitter (IJsselstein), Diane Breedveld, secretaris (Vianen), Tonnie Jansen, penningmeester (Vianen), Ingrid Ahlrichs (Houten), Eve Keune (Houten), Maris van Leeuwen (Houten), Wim van Vreeswijk (Lopik), Ada Goedhart (Lopik), Hannie Sipman, aspirant lid (Nieuwegein), Wim Verhaak, aspirant lid (Nieuwegein) en Henk ter Horst, aspirant lid (IJsselstein). “We zijn blij met de officiële installatie van de cliëntenraad en zullen ons actief inzetten het versterken van de positie van de cliënten van WIL.”, aldus Jan van der Schot.

Behartiging collectieve belangen

De cliëntenraad behartigt de collectieve belangen van de inwoners van de Lekstroomgemeenten die zijn aangewezen op een uitkering, voorziening of ondersteuning van WIL. De raad vergadert zes keer per jaar met de directeur en bestuursvoorzitter van de organisatie en geeft daarin advies bij de totstandkoming en uitvoering van het beleid. Bovendien geeft de cliëntenraad zeer waardevol inzicht in wat er onder (potentiele) klanten van Werk en Inkomen Lekstroom leeft.

Over Werk en Inkomen Lekstroom

Werk en Inkomen Lekstroom is de uitvoeringsorganisatie op het gebied van werk, inkomensondersteuning en schuldhulpverlening voor de gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen. WIL gaat er voor dat alle burgers in de Lekstroom, die dat kunnen, naar vermogen (economisch) participeren en dat sociale uitsluiting, schulden en armoede voorkomen worden. Degenen die dat nodig hebben, krijgen inkomensondersteuning, dan wel een rechtmatige uitkering. Deze (extra) ondersteuning en/of uitkeringsafhankelijkheid is zo kort mogelijk en mensen worden hierin zo goed mogelijk ondersteund. WIL gaat uit van de kracht van mensen zelf en stelt werk boven een uitkering.

Read more http://www.vvd-houten.nl/actueel_10320/68779/