dinsdag, 10 juni 2014 18:26

Motie: grip op geld

De gemeente heeft het afgelopen jaar minder uitgaven gedaan voor financiële ondersteuning van sociale minima. Dat blijkt uit de Jaarstukken 2013 die werden besproken tijdens de raadsvergadering vorige week. GroenLinks vraagt zich af of er voldoende inzicht is bij het sociaal loket en bij andere informatiepunten. Krijgen de minima wel de juiste informatie? Wordt het doen van aanvragen voor ondersteuning wel aangemoedigd?

GroenLinks wil graag bevorderen dat mensen die er recht op hebben ook daadwerkelijk een aanvraag voor tegemoetkoming in kosten indienen. Daarom dienden wij tijdens de raadsvergadering de motie 'Grip op Geld' in.

Tijdens het debat heeft GroenLinks aangegeven dathet belangrijk is dat burgers grip hebben op hun geldzaken. Als we slim financieel beheer van burgers zelf kunnen aanmoedigen, dan helpen we daar ook de maatschappij mee. Preventie is vele malen goedkoper voor de burger en de maatschappij dan armoedeval en schuldsanering. In onze motie riepen we het college op om bewustwording van geldzaken te bevorderen en bekendheid met de mogelijkheden die de overheid biedt bij de burgers te stimuleren.

Helaas staakten de stemmen in de raad bij 14 – 14, omdat één raadslid afwezig was. Tijdens de volgende raadsvergadering komt de motie opnieuw in stemming.

Lees hieronder de tekst van onze motie en onze volledige bijdrage tijdens het raadsdebat.

Meer lezen

Lees meer https://houten.groenlinks.nl/nieuws/motie-grip-op-geld