donderdag, 09 oktober 2014 00:00

Samenwerking Utrechtse partijen rond klimaat en ruimte

Negen Utrechtse overheden en de Veiligheidsregio Utrecht hebben op 9 oktober een intentieverklaring ondertekend om te gaan samenwerken aan oplossingen voor de gevolgen van de klimaatverandering.

Namens de gemeente Houten was wethouder Herman Geerdes aanwezig. De partijen zoeken oplossingen om de bebouwde omgeving zó in te richten dat klimaatverandering minder negatieve gevolgen zal hebben.

Er zijn sterke aanwijzingen dat het klimaat gaat veranderen, waardoor Nederland te maken krijgt met meer extreem weer: heftigere regenbuien in vooral de zomers, maar ook meer regen in het najaar. Ook kunnen we langere zomerse perioden verwachten van langdurige droogte en hittegolven.

Maatregelen

Een groot deel van Nederland is gebouwd op basis van een bepaald klimaatbeeld. Nu de beelden over het toekomstige weer veranderen, moeten we kijken of de uitgangspunten waarop we Houten hebben gebouwd nog steeds kloppen. Bij nieuwe woningen of wijken kan in het ontwerp rekening gehouden worden met de nieuwe verwachtingen. Voor bestaande gebieden gaan we eerst na waar de huidige maatregelen niet toereikend zijn. Dan kijken we wat nodig is om de gevolgen te beperken. Dit is niet altijd alleen een taak van de gemeente of het waterschap. Zeker voor het opvangen van zware regenbuien kunnen inwoners zelf ook het nodige te doen door bijvoorbeeld de verstening van de eigen tuinen te verminderen. De gemeente praat met de Houtense hoveniers over hoe inwoners hierbij geholpen kunnen worden.

Hittestress

Langdurige hittegolven veroorzaken hittestress, een nieuw fenomeen waarop Nederlandse huizen niet standaard zijn voorbereid. Door bomen, zonweringen en betere isolatie en ventilatie van woningen moet de leefbaarheid op straat, maar vooral ook binnenshuis, beter beheersbaar worden. Zonder dat we met airco’s de klimaatverandering nog weer gaan versnellen. Ook hier kunnen inwoners en gemeente een grote slag maken door samen te werken.

Houten heeft relatief al veel heeft gedaan om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Toch is het belangrijk op tijd in kaart te krijgen wat er nodig zal zijn, zodat we op het juiste moment maatregelen kunnen nemen. Hierin werkt de gemeente samen met het waterschap, de provincie en een aantal omliggende gemeenten. Zo kunnen we de kosten zo laag mogelijk houden. Eind 2015 moet er voor de regio een plan van aanpak zijn waarin staat hoe we de komende jaren Houten aanpassen aan het veranderende klimaat.