dinsdag, 04 november 2014 00:00

Analyse buurtonderzoek AD/UN

In de afgelopen periode deed het Algemeen Dagblad / Utrechts Nieuwsblad een buurtonderzoek: hoe tevreden bent u over uw buurt. In bijna alle postcodegebieden in de gemeente Houten deden voldoende mensen mee zodat er over gerapporteerd kon worden.

Alleen in Tull en 't Waal deden helaas niet voldoende mensen mee waardoor er geen cijfers openbaar gemaakt werden. De inwoners van de gemeente Houten scoorden gemiddeld een 8,2. Dat is flink hoger dan de 7,7 die mensen gemiddeld in Nederland gaven. Mensen in de gemeente Houten zijn dus best tevreden over hun buurt! In dit artikel wordt de uitslag verder geanalyseerd.

Op de vraag waar mensen zich de grootste zorgen over maken was het antwoord vaak dat men zich geen zorgen maakt over de eigen buurt. In Houten Noord-Oost (boven het Kooikerspad) was dit percentage echter het laagst (45%), mensen maken zich daar meer dan elders zorgen over de voorzieningen die wegbezuinigd worden en het verpauperen van huizen en straten.

In het Centrum en Castellum maken zich ook relatief veel mensen (19%) zorgen over het feit dat mensen niks meer voor elkaar over hebben. Positief is dat dit iets is waar deze mensen zelf invloed op hebben. In Schalkwijk is het aantal mensen dat zich geen zorgen maakt het grootst: 71%. In de kleine kernen is zoals verwacht de band met de buren ook groter dan in Houtense wijken.

Mensen in 't Goy voelen zich het meest veilig in hun buurt (cijfer 9), Houten Centrum en Noord-Oost (boven Kooikerspad) voelen zich het minst veilig (cijfer 7,8). Dit is logisch aangezien in de maandelijkse rapportage over criminaliteit op deze website Noord-Oost vaak voorkomt in de statistieken. De afgelopen jaren voelen de respondenten zich ook in meerdere mate onveilig. Bijzonder is dat mensen in 't Goy aangeven zich zorgen te maken over overvallen op straat (24%) terwijl dit de afgelopen jaren alleen in het centrum is gebeurd. Ook bijzonder is dat mensen uit het Centrum dan wel aangeven zich zorgen te maken over onveiligheid, ze scoren het laagst (8%) als het gaat om het ontplooien van eigen initiatieven ten aanzien van veiligheid en het nemen van maatregelen om zich veiliger te voelen (28%). Op dat laatste scoort 't Goy bijvoorbeeld veel hoger (82%), mogelijk dat dit het veiligheidsgevoel positief beïnvloed.

Het buitengebied scoort logischerwijs ook hoog als het gaat om het kennen en helpen van de buren, ook Zuid-Oost (onder kooikerspad) en Noord-West (boven imkerspad) scoren daar bovengemiddeld. Ten opzichte van Nederland scoort Houten overal beter, maar dat geldt voor erg veel vragen. 

De kwaliteit van de professionele zorg (bijvoorbeeld huisarts en ziekenhuis) in de buurt wordt door respondenten in 't Goy het hoogst gewaardeerd(!). Ook hier scoort Noord-Oost (boven kooikerspad) het laagst. Het schoolaanbod wordt alleen in Schalkwijk laag gewaardeerd: 29% vindt het aanbod te laag. Ook de verkeersveiligheid scoort het laagst in Schalkwijk (cijfer 6,8), gemiddeld scoort Houten met een 7,6 flink hoger dan het gemiddelde in Nederland (7). Ten aanzien van parkeren in de straat zijn mensen in Houten Zuid-Oost (onder kooikerspad) het meest tevreden (8,2), een veel beter cijfer dan in het Centrum (6,7). 

Alle getallen kunt u hier vinden.