maandag, 24 november 2014 00:00

Pilot verkeerslichten op oranje

Onnodig wachten bij verkeerslichten zorgt voor ergernis bij automobilisten, zorgt voor onnodig brandstofverbruik en is slecht voor de doorstroming. In de nachtelijke uren is dit laatste punt minder relevant maar zorgt het wel voor onveilige situaties omdat hierdoor rood licht wordt genegeerd met gevaarlijke situaties als gevolg.

VVD Houten stelde daarom in mei 2013 al vragen aan het college: naast de vraag om verkeerslichten beter af te stellen werd ook gevraagd of ze in de nachtelijke uren 'op oranje' gezet konden worden. Het college antwoordde dat dit voor een aantal inprikkers ingesteld zou gaan worden. Na lang wachten is nu het bericht gekomen dat er een pilot gaat lopen op vier inprikkers: De Slagen, De Veste, De Campen en De Borchen. De pilot houdt in dat vanaf 3 december deze verkeerslichten tussen 23:00 en 06:00 uur geel zullen knipperen.

De gemeente: "Er is bewust voor deze verkeerslichten gekozen omdat hiervoor ook al andere aanpassingen stonden gepland. Door de verschillende werkzaamheden gelijktijdig uit te voeren, kan de gemeente voor een deel besparen op de kosten. Als de ervaringen positief zijn, wil de gemeente overwegen om het nachtelijk knipperen ook in te stellen bij verkeerslichten op andere locaties, mits die zich hiervoor lenen. Dit hangt onder andere af van de verkeersveiligheid."

Fractievoorzitter Eef Stiekema is blij dat er nu eindelijk groen licht is voor dit idee van VVD Houten: "We zijn blij met de pilot en hopen op een snelle uitbreiding op andere geschikte plekken. Het behoort niet tot de grootste problemen van Houten, maar het is goed dat er ook aan dit soort irritaties wat gedaan wordt!"