zondag, 16 november 2014 00:00

Onderzoek naar de Sociale Kracht van Houten

Heeft u voldoende oog voor de medebewoners in uw buurt? Hoe groot is uw inzet en betrokkenheid bij buurtgenoten? En in hoeverre draagt u zelf bij of wilt u bijdragen aan het prettiger, veiliger en leefbaarder maken van uw woonomgeving?

Dit soort vragen staan in de Monitor Sociale Kracht, een enquĂȘte onder 3.750 inwoners van de gemeente Houten. Met het onderzoek wil de gemeente inzicht krijgen in de sociale kracht van wijken en hun inwoners. De sociale kracht van een wijk zit in de kwaliteit van die wijk en in de vermogens, talenten, capaciteiten en beperkingen van zijn bewoners.

De gemeente heeft een belangrijke taak bij het zorgen voor een leefbare en veilige woonomgeving en zij ziet erop toe dat alle Houtenaren de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Hierbij wordt steeds meer inzet en hulp verwacht van de inwoners zelf, bijvoorbeeld als het gaat om de zorg voor elkaar of om het onderhouden van de openbare ruimte.

Om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de taken waar de gemeente voor staat, is het van belang te weten hoe inwoners hierover denken, wat hun ervaringen zijn en welke bijdrage zij zelf kunnen en willen leveren. De Monitor Sociale Kracht helpt om dit in kaart te brengen.

Leefbaarheidsmonitor

Het onderzoek komt in de plaats van de Leefbaarheidsmonitor. Een deel van de indicatoren uit de oude monitor zijn behouden, maar in de nieuwe ligt de focus veel meer dan vroeger op het sociaal domein.

De monitor Sociale Kracht is ontwikkeld door de gemeente Houten in samenwerking met Dimensus Beleidsonderzoek en Lokaal Centraal - Expertgroep Maatschappelijke Vraagstukken. Er is ook afgestemd met KING/VNG en de gemeente Utrecht.

De deelnemers aan het onderzoek zijn door middel van een steekproef gekozen. Zij hebben tot uiterlijk 8 december om de vragen te beantwoorden. Onder alle inzenders wordt een aantal cadeaubonnen verloot.