maandag, 17 november 2014 00:00

Voorzitter Tweede Kamer bezoekt Fort bij ‘t Hemeltje

Vrijdag 14 november bezocht mevrouw Van Miltenburg, voorzitter van de Tweede Kamer, Fort bij ’t Hemeltje bij Houten. Dit fort is de afgelopen periode volledig gerestaureerd en omgebouwd tot kantoor.

Mevrouw Van Miltenburg en Commissaris van de Koning de heer Van Beek waren onder de indruk van de wijze waarop Staatsbosbeheer het fort een nieuwe bestemming heeft gegeven.

De voorzitter van de Tweede Kamer bezocht het fort in het kader van een bezoek aan de provincie Utrecht. Fort bij ’t Hemeltje dient als voorbeeld hoe cultuurhistorische monumenten een nieuwe bestemming krijgen en zo behouden én beleefbaar blijven. Het fort is ruim tien jaar in eigendom van Staatsbosbeheer.

Nieuw gebruik

Fort ’t Hemeltje is in de periode 2013-2014 gerenoveerd en gerestaureerd om nieuw gebruik mogelijk te maken. Zo is de bomvrije kazerne ingericht als kantoorruimte. De restauratie is gefinancierd door de Provincie Utrecht met bijdragen van het Rijk en Staatsbosbeheer. De officiële opening vindt plaats in 2015, als een van de activiteiten in het kader van de viering van 200 jaar Hollandse waterlinie.

Toegankelijk en beleefbaar

Het fortterrein wordt voor publiek opengesteld. Een wandelroute rondom het fort zorgt ervoor dat het gehele terrein en het fort goed toegankelijk en beleefbaar zijn. Het fort biedt onderdak aan (broed)vogels en vleermuizen. Bij de verbouw en inrichting zijn voorzieningen gemaakt voor overwinterende vleermuizen. Nieuwe Hollandse Waterlinie Fort bij ‘t Hemeltje stamt uit 1877-1881 en is het laatst gebouwde fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze waterlinie bestond uit een reeks van forten en andere verdedigingswerken, die West-Nederland moest beschermen tegen aanvallen van met name Fransen en Duitsers. Er was al een Oude Hollandse Waterlinie, maar deze omsloot de stad Utrecht niet. Vanaf 1815 is er gebouwd aan de nieuwe linie.