zondag, 28 december 2014 11:25

Opruimen vuurwerkafval loont

Ongelukken met vuurwerk ontstaan voor, tijdens maar ook na Oud en Nieuw. Veel ongelukken gebeuren op Nieuwjaarsdag en bij vele zijn kinderen betrokken.

Zij proberen vuurwerk dat niet is afgegaan opnieuw af te steken, met alle gevolgen van dien. Ruim het vuurwerkafval zoveel mogelijk gelijk op, zowel de vuurpijlen als het restpapier van vuurwerk. Wees wel alert op afval dat nog niet is afgekoeld. Smeulend afval is vaak de oorzaak van brand in een kliko. Stop het vuurwerkafval afgekoeld in uw grijze container.

Speciale vuurwerktas

Bij uw vuurwerkverkooppunt is dit jaar voor het eerst een gratis tas voor voorwerkafval verkrijgbaar (zolang de voorraad strekt).

Inleveren van vuurwerkafval

U kunt de volle vuurwerk- en vuilniszakken vanaf vrijdag 2 januari tot en met woensdag 7 januari inleveren op het afvalscheidingstation. Meld u zich bij de medewerkers om dit afval in te leveren.

Inwisselen van muntjes

Per ingeleverde zak krijgt u een muntje ter waarde van € 0,50. De muntjes zijn in te wisselen tot eind maart 2015 bij De Ronde Prins op Het Rond, The Readshop Castellum en The Readshop Oude Dorp. Met deze muntjes krijgt u korting als u iets koopt. Zie ook www.houten.nl/houtenschoon.