maandag, 29 december 2014 20:03

PvdA terugblik 2014: Zorg, zorg en nog eens zorg!

door Anneke Dubbink op 30 december 2014.

Hoe begin je een terugblik op 6 maanden gemeente politiek in Houten? Dat lijkt me niet ingewikkeld als je als PvdA maar drie onderwerpen op de agenda hebt staan: zorg, zorg en zorg.

We hebben niet voor niets in maart bij de gemeenteraadsverkiezingen de belofte gedaan er alles aan te doen om de nieuwe decentrale zorgtaken op een goede manier uit te voeren. Natuurlijk hebben we in Nederland veel warme, hardwerkende, betrokken zorgverleners. Maar we zijn óók doorgeschoten in het ‘uitbesteden’ van de zorg, de frustrerende bureaucratie en de kosten ervan. Daar was dus nog een wereld te winnen! Als PvdA denken we dat de gemeente als geen ander in staat is om de zorg en maatschappelijke ondersteuning op zich te nemen. Er is veel consensus in Nederland dat zorg en ondersteuning betaalbaar moet zijn en moet aansluiten bij wat mensen willen en kunnen. Ook op langere termijn. Daar staan we als PvdA gelukkig niet alleen in.

Er is ondertussen veel op beleidsniveau gepraat en bedacht over de zorgverlening. Na de gemeenteraadsverkiezingen kwam het aan op uitwerking en uitvoering. De kranten hebben vaak bol gestaan van de vele misstanden die vervolgens weer allerlei misverstanden genereerden. De gemeente Houten is gelukkig een positieve uitzondering op de regel. Het WMO beleid, de visie op jeugdhulpverlening, de noodzakelijke verordeningen, het is allemaal helder en op tijd op papier gekomen. De PvdA heeft als coalitie partner de afgelopen maanden hier een belangrijke bijdrage én sociale inkleuring aan gegeven. Ook via onze wethouder Jocko Rensen die zorg en maatschappelijke ondersteuning in zijn portefeuille heeft.

Huishoudelijke hulp

Wethouder Jocko Rensen Eén van de eerste uitdagingen betreft het behouden van huishoudelijke hulp voor mensen die daar nu al gebruik van maken, ondanks een bezuiniging van 40%. In Houten maken er zo’n 700 huishoudens gebruik van. Misverstanden hierover hebben nogal een impact op de vooral oudere mensen. Niet alleen voor de hulpbehoevenden maakt het veel emotie los maar ook bij de dochters, zonen, zwagers en buren. Wij snappen die onrust. Het is dan ook niet niks als op de bestaande hulp gekort zou worden. Onze wethouder heeft consequent alle vragen persoonlijk opgepakt en was aanwezig op alle informatie avonden. Waar de onrust het grootst was, ging hij persoonlijk op bezoek. Hij krijgt veel complimenten voor deze aanpak en dat is terecht. Het gaat niet alleen om het organiseren van bijeenkomsten, maar juist de persoonlijke ontmoeting kan wantrouwen wegnemen. Een mooi voorbeeld van bestuurlijke vernieuwing.

Ziektekostenverzekering

De PvdA is blij dat in Houten mensen met een minimuminkomen, chronisch zieken en gehandicapten, een goede ziektekostenverzekering kunnen afsluiten. We hebben in Houten nu al 900 mensen die onder de armoedegrens leven. Door de inbreng van de PvdA fractie is de gemeentelijke bijdrage in de premie verhoogd naar de inkomensgrens van 120%. Daardoor kunnen nog meer mensen van deze regeling gebruik maken. Een prima resultaat!

Meldpunt Passend onderwijs en Participatiewet (POP)

Opening meldpunt POP Loes YpmaDe participatiewet heeft de afgelopen maanden meer vorm en inhoud gekregen. Op 1 december 2014 is door PvdA Tweede Kamerlid Loes Ypma het meldpunt POP (Passend onderwijs en Participatiewet) geopend in aanloop van de veranderingen in deze wetten. Dat is het emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het meldpunt is samen met de PvdA fracties van IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen opgericht om inzicht te krijgen in eventuele knelpunten bij de uitvoering van deze wetten. Ook gaat deze ombudsfunctie ons helpen om zicht te houden op vragen die ouders, kinderen en jong volwassenen kunnen hebben over de effecten van de nieuwe wetten. Voor betrokkenen zullen deze veranderingen onzekerheid en ongerustheid teweeg brengen. Direct contact via het meldpunt helpt!

Sociale kracht

De belangrijkste opdracht voor de komende jaren is het versterken van sociale kracht, samen leven, zorgen voor elkaar en het nemen van de eigen verantwoordelijkheid. In PvdA woorden: ‘Houten sterker en socialer maken’. In dat licht is het mooi dat we in de afgelopen maanden verschillende bewoners initiatieven hebben zien opbloeien. Een aantal enthousiaste senioren uit de wijk ‘de akkers’ hebben ‘de wakkere akker’ opgericht om te zorgen dat bewoners naar elkaar blijven omzien en zelfredzaam te blijven. Zo heeft een ander initiatief van mensen zonder baan de zogenaamde Krachtfabriek opgeleverd die mensen op allerlei wijze activeert. De Krachtfabriek heeft haar intrek genomen in een prachtig (school-) gebouw en is door de buurt verwelkomd. We hebben de initiatiefnemers opgezocht (of zij wisten ons te vinden), gepromoot of in praktische zin geholpen. Dat zullen we blijven doen.

In de afgelopen maanden hebben we scherp gekregen hoe we zorg en welzijn willen gaan inrichten, hoe we willen vernieuwen en daarbij de kwaliteit willen behouden. Maar het gaat natuurlijk om de mensen achter het transitiebeleid. Ouders met zorgen over hun kinderen die geen aansluiting krijgen bij de maatschappij, kinderen met zorgen over hun ouder wordende ouders. Wij willen dat niemand van de radar verdwijnt. Dat gaat nooit vlekkeloos en de komende tijd zullen we heus af en toe nog moeten bijsturen om alles goed te laten lopen.

Crash team

Theorie en praktijk lopen soms uit elkaar. Ook bij het transitiebeleid. Daarom zijn we blij dat op initiatief van onze fractie en wethouder er een ‘crash team’ komt dat direct kan ingrijpen als zaken in de praktijk (toch) mislopen. Ook zullen we als fractie ons blijven inzetten dat mensen echt worden gehoord én omgekeerd, dat mensen ook aangesproken worden op de nieuwe verantwoordelijkheden. We vinden dat we als fractie daar een belangrijke rol in hebben, geholpen door onder andere de professionals van het Sociaal Loket en de nieuwe sociale (wijk-) teams.

Werk en wonen, belangrijke thema’s 2015

Belangrijke thema’s voor 2015 zijn werk en wonen. Onderwerpen voor wie een warm hart heeft voor sociaal democratische waarden. Geen werk betekent vaak een veel lager inkomen en soms sociale isolatie. Beide even erg als het gaat om volwaardig mee te doen in de samenleving. In 2015 leggen we de aandacht vooral bij jonge werkzoekenden. Dat aantal is in Houten relatief laag. Dat komt vooral omdat veel jongeren een vervolgopleiding doen. Vacatures voor laaggeschoold werk zijn nu al moeilijk in te vullen. Jongeren die vroeger gebruik konden maken van de Wajong, komen nu op de arbeidsmarkt en hebben dan begeleiding nodig. Ook dat is nu een verantwoordelijkheid van de gemeente geworden. De gemeente kan geen banen creëren, maar we kunnen ondernemers en organisatie wel uitdagen en verleiden met een beroep op ‘social return’ of gezond economisch verstand om mee te helpen.

Wonen is het tweede belangrijk thema voor 2015. Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Het gaat om de woonomgeving: veilig en gezond kunnen wonen in je buurt en voldoende publieke en dagelijkse voorzieningen aanwezig. Houten staat gelukkig aan de goede kant van de statistieken. Mensen waarderen hun omgeving nog steeds hoog, ook al laaien de gemoederen over de kwaliteit van de openbare ruimte soms hoog op. Waar we echter alle creativiteit op moeten inzetten is dat mensen langer in hun eigen huis kunnen blijven wonen als zorg nodig is en de woning daar geschikt voor te maken. Daarvoor moeten woningen worden aangepast en hebben we een voorraad aangepaste woningen nodig. Houten moet dus woningen blijven bouwen of kantoren verbouwen tot woningen. We moeten ervoor zorgen dat het woningaanbod gedifferentieerder wordt in Houten. Het aantal betaalbare (huur-)woningen voor mensen met een laag inkomen is bedroevend laag. We zien, waarschijnlijk voor het eerst in jaren, dat er meer mensen uit Houten vertrekken dan er nieuwe bijkomen. Dat is een veeg teken.

Over deze thema’s zullen we ons vooral laten horen in 2015, maar natuurlijk ook over vele andere. Dit alles om Houten tot die mooie stad te maken waarin mensen optimaal kunnen leven.

Fractievoorzitter Anneke Dubbink

Fractievoorzitter Anneke Dubbink