maandag, 19 januari 2015 20:10

Beste Raadsvoorstel 2014: Herontwikkeling Locatie Bogermanschool

Vandaag werd door de commissie 'Beste Raadsvoorstel 2014' bestaande uit Ageeth Dekker-Groen (D66), Anneke Dubbink (PvdA) en Eef Stiekema (VVD) bekend gemaakt welk raadsvoorstel het beste van het afgelopen jaar was.

Het raadsvoorstel Herontwikkeling Locatie Bogermanschool werd het. Opsteller Wieger Sloot was zichtbaar blij met de uitverkiezing. "Het was een complex raadsvoorstel omdat er duidelijk meerdere kanten aan zaten. Om dat goed op papier te krijgen was best een klus." Wieger bedankte enkele collega's die hadden geholpen met het scherp krijgen van het stuk. Weer een mooi voorbeeld van goed samenwerken!

De commissie besloot unaniem tot de uitverkiezing vanwege de volgende punten:

 1. Duidelijke positionering in een complexe situatie
  De herontwikkeling van de Locatie Bogermanschool kent een lange doorlooptijd en is complex omdat er veel belanghebbenden zijn. Van groot belang is het dan om een en ander in het juiste perspectief te plaatsen. Mede door gebruik van kopjes is overzichtelijk weergegeven dat er verschillende belangengroepen zijn betrokkenen bij de herontwikkeling van de locatie. Er wordt uitvoerig beschreven hoe de partijen zijn betrokken en met welk resultaat. De opstellers zijn er in geslaagd om op respectvolle wijze de verschillende belangen te verwoorden en de te maken keuzen voor de raad in een breder perspectief te plaatsen. Dat leidt niet perse tot volledige tevredenheid van alle betrokkenen of unanieme besluitvorming. Het biedt wel duidelijkheid en dat is de functie van een raadsvoorstel.
 2. Geschreven vanuit het perspectief van de raad om besluiten te kunnen nemen
  Een raadsvoorstel moet raadsleden in staat stellen om in beperkte tijd relevante beslisinformatie tot zich te nemen in – in dit geval – een langlopend dossier. Het is dan prettig te ervaren dat dit raadsvoorstel geschreven is vanuit het perspectief van de eindgebruiker, de raad. De lezer wordt  duidelijk geïnformeerd en door alle facetten van het raadsvoorstel geleid. De commissie heeft veel waardering voor het begrijpelijke en heldere taalgebruik en de logische wijze waarop de afwegingen geschetst worden. Eén ‘slip op the pen’ moeten we in dit kader nog wel melden: in dit raadsvoorstel staat twee keer  ‘collegevoorstel’ staat, waar ‘raadsvoorstel’ had moeten staan.
 3. Transparant, ook als het gaat om knelpunten
  De herontwikkeling van de locatie Bogermanschool staat voor een ontwikkeling die we vaker zullen meemaken in Houten. In bebouwde omgevingen zullen er altijd (veel) verschillende belangen en emoties zijn. Dan moet er klare taal gesproken worden over verschillen en knelpunten. Alle argumenten, voor en tegen, moeten op tafel komen. Dit is in dit raadsvoorstel op goede wijze gedaan.
 4. Heldere schets van de context
  In het voorstel is een goede balans gevonden in informatie gericht op zowel de voorgeschiedenis als belangrijke aspecten die nu spelen en in de toekomst. De informatie is logisch opgebouwd en volledig en overzichtelijk weergegeven.

Tenslotte, ook andere raadsvoorstellen scoorden redelijk tot prima op de eerdergenoemde criteria die we als commissie hebben meegekregen. Het geselecteerde voorstel scoorde hoog op alle criteria en is daarom met recht het beste raadsvoorstel van 2014. 

Het volledige rapport kunt u hier lezen.