maandag, 16 maart 2015 19:00

Minister Schultz enthousiast over aanpak aansluiting Houten op A12

Op 18 maart 2015, bracht VVD-minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu op uitnodiging van VVD-Houten en de VVD-kamercentrale Utrecht een bezoek aan een tweetal locaties waarbij de Provincie een belangrijke rol speelt.

De minister bekeek eerst de bouwwerken van de nieuwe verbindingsweg tussen Houten en de A12 en bezocht vervolgens de Beatrixsluis in Nieuwegein.

De verbindingsweg (N 421) tussen de Rondweg van Houten en de A12, die recent de naam ‘Limesbaan’ heeft gekregen, is van groot belang zijn voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van Houten en wordt in april geopend. Er zijn door Dura Vermeer 3 zogenaamde kunstwerken aangelegd. De fietstunnel parallel aan de Rondweg, een tunnel om het verkeer op van de Achterdijk te laten passeren en een brugcomplex over de Parallelweg (gemeente Bunnik) en de A12, waarover het verkeer uit en naar Houten richting het westen zal gaan rijden.

Bij het bouwterrein aan de A12 werd Minister Schultz ontvangen door vertegenwoordigers van de aannemer, VVD-wethouder Herman Geerdes van Houten, VVD-gedeputeerde Remco van Lunteren en VVD-lijsttrekker voor de Provinciale Staten Arthur Kocken. De provincie Utrecht en de gemeenten Houten en Bunnik hebben gezamenlijk de realisatie van de verbindingsweg mogelijk gemaakt. Zoals door de aannemer werd uitgelegd, was het een uitdaging om op deze locatie, waar diverse wegen samen komen en met continue verkeersdrukte, een dergelijke lange overbrugging aan te leggen. Het resultaat is indrukwekkend, zoals de minister en de andere genodigden hebben kunnen aanschouwen.

Minister Schultz met van links naar rechts de heer Vermeer (Dura Vermeer), VVD Tweede Kamerlid Perjan Moors, VVD wethouder Herman Geerdes en projectleider dhr Bouwman (Dura Vermeer).

Wethouder Geerdes en VVD Houten fractievoorzitter Eef Stiekema maakten het de minister, de gedeputeerde en de aanwezige pers duidelijk dat Houten tevreden is over wat er tot nu toe is gebouwd maar dat het nog niet af is. Er ontbreekt nog een directe aansluiting op de A12 richting het oosten voor verkeer naar Zeist, Veenendaal, Arnhem etc. Een dergelijke verbinding is niet alleen prettig voor de inwoners van Houten, maar ontlast ook de binnenwegen in Odijk en Bunnik van het verkeer naar Houten en van het sluipverkeer dat via binnenwegen de files probeert te ontwijken.

Schultz2

Minister Schultz krijgt vragen van de aanwezige pers, VVD gedeputeerde Remco van Lunteren, VVD wethouder Herman Geerdes en VVD Houten fractievoorzitter Eef Stiekema luisteren aandachtig mee.

Schultz3

De op- en afrit in één beeld gevangen.

Schultz4

Bij het bezoek aan de Beatrixsluis waren uiteraard ook vertegenwoordigers uit Nieuwegein aanwezig evenals de VVD-lijsttrekker voor het Waterschap, Reinout Woittiez. Rijkswaterstaat heeft de plannen ontwikkeld voor de bouw van de 3e kolk waarmee meer en grotere schepen geschut kunnen worden. Zo zal de sluis dan geen obstakel meer vormen in deze drukke vaarroute tussen Rotterdam en Amsterdam. De plannen omvatten naast de bouw van de sluiskolk ook een aanpassing van het, naast de vaarweg gelegen, gedeelte van het monumentale landschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Lekdijk. De minister was tevreden dat de bouw in 2016 van start zal gaan. De bouw zal 3-4 jaar gaan duren en bijdragen aan de werkgelegenheid in de omgeving van Houten en Nieuwegein.

Auteur: Robert Paling, VVD Houten, 17 maart 2015