zaterdag, 21 maart 2015 12:00

VVD Houten stelt schriftelijke vragen over het aantrekkelijker maken van winkelgebieden

Op 17 maart heeft de overheid een nieuwsbericht uitgebracht waarin wordt toegelicht hoe ze afspraken wil maken met 50 gemeenten voor het aantrekkelijker maken van winkelgebieden.

Op deze manier kan leegstand tegen worden gegaan, worden regels verminderd om horecafaciliteiten en dienstverlening te combineren in de winkel (experiment in 12 gemeenten waaronder Zeist) en wordt scholing voor winkelpersoneel gestimuleerd zodat beter ingespeeld kan worden op de veranderende consumentvraag. Investeringen hiervoor kunnen mogelijk worden ondersteund vanuit het ministerie van EZ en het Pensioenfonds Detailhandel.

De fractie van VVD Houten is van mening dat aantrekkelijke winkelcentra van groot belang zijn voor Houten. Behalve omzet voor onze ondernemers, banen voor hun medewerkers en een ruim, gevarieerd winkelaanbod voor onze inwoners is dit ook zeer belangrijk voor de leefbaarheid van onze gemeente.

Om de retail in Houten te stimuleren wil de VVD dat aansluiting wordt gezocht bij deze Retailagenda. De fractie van VVD Houten stelde naar aanleiding hiervan de volgende vragen aan het college van burgemeester en wethouders:

  1. Bent u op de hoogte van de Retailagenda?
  2. Bent u net als VVD Houten van mening dat dit programma het aantrekkelijker maken van onze winkelcentra enorm kan ondersteunen?
  3. Kunt u aangegeven wanneer u aansluiting zoekt bij dit programma?

Het college 

De volledige retailagenda kunt u lezen door het volgen van deze link