dinsdag, 25 augustus 2015 10:16

Kanaaldijk Oost blijft langer afgesloten

Rijkswaterstaat verwacht dat de werkzaamheden aan de damwanden in het Amsterdam-Rijnkanaal bij de gemeente Houten langer duren door onverwachte schades aan ondergrond, wegverharding en de watergangen.

 

Wegafsluiting

In en op de oever langs de Kanaaldijk Oost, tussen de Schalkwijkse brug en de Goyerbrug, in de gemeente Houten zijn onlangs diverse schades waargenomen. Die schades zijn onder meer veroorzaakt door verzakkingen van de ondergrond, scheuren in de verharding en in de bodem van de watergangen en schades bij de stuwen en gemalen. Het wegdek van de Kanaaldijk Oost verkeert daardoor in slechte staat en is afgesloten voor verkeer. Voor de fruittelers, die hun perceel alleen kunnen bereiken via de Kanaaldijk Oost, en de hulpdiensten zijn maatregelen getroffen, zodat de Kanaaldijk Oost voor hen incidenteel te gebruiken is. Daarom wordt de afsluiting alleen met borden aangegeven en niet met hekken.

Onderzoek

De objecten die schade hebben geleden zijn in het beheer van verschillende organisaties, zoals de gemeente Houten, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Rijkswaterstaat. Tussen deze partijen is overleg gevoerd en is de ontstane situatie besproken. Herstel van de schades is nodig, waarbij Rijkswaterstaat in goed overleg met waterschap en gemeente de schades de afhandeling van de schade co├Ârdineert. Voordat de werkzaamheden aan het herstel vervolgd worden komt er eerst een onderzoek naar de aard en de oorzaak van de schades.

Herstel damwanden

Langs het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) werkt Bouwcombinatie Ballast Nedam-De Klerk in opdracht van Rijkswaterstaat aan het herstel van de damwanden op diverse locaties over een lengte van 60 km. Deze damwanden liggen tussen Amsterdam en Wijk bij Duurstede en worden op diverse plaatsen vervangen door andere damwanden of extra verstevigd door bestorting en verankering om de oevers te versterken. Nu is bij de gemeente Houten schade aan de damwand, weg en ondergrond geconstateerd.

Meer informatie

De laatste ontwikkelingen over het herstel aan de damwanden in het Amsterdam-Rijnkanaal zijn te vinden op www.facebook.com/hersteldamwanden. Met vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met is de landelijke informatielijn via bereikbaar op telefoonnummer 0800-8002.