dinsdag, 25 augustus 2015 18:58

In memoriam oud burgemeester dhr. Bijleveld

Ontwikkelingen in de gemeente en rol van de VVD burgemeester Willem Hendrik Bijleveld (1972 – 1984)

Houten werd vanaf het midden van de jaren zeventig onder de bezielende leiding van burgemeester mr.W. H.Bijleveld (in functie van 1972-1984) en wethouder Jonkers een superieur woonmilieu gerealiseerd. Het zoeken naar dorpsheid in een steeds voller wordende Randstad was in 1974 leidend voor het planningconcept.

Houten-Noord is niet gebaseerd op individuele leefstijlen, maar op het scheppen van een compleet woonmilieu. Het ruimtelijke concept vanHouten-Noord werd ontworpen vanuit de doelgroep van dat moment: gezinnen met kinderen, afkomstig uit Utrecht. Door zeven buurten te omringen met een hoger gelegen rondweg, ontstond een twintigsteeeuwse versie van een vestingstad. De vijand die buiten gehouden moest worden, was de auto. De openbare ruimte inHouten-groeikern heeft iets van een vakantiekolonie: fietsers hebben overal voorrang en doorkruisen hun woongebied op fietspaden in brede groenzones.

Bijleveld was de 14eburgemeester van Houten. Hij kreeg te maken met een forse uitbreiding van Houten. Tijdens zijn periode groeide Houten van 7300 naar 12.000 inwoners. Hij vond dat Houten niet meer dan een groot dorp mocht worden. Dat betekende geen flats en alle woningen kregen een kap. Allereerst werd in 1973 de wijk Den Oord gebouwd. In 1978 volgde de wijk De Lobben, vrijwel direct gevolgd door de eerste bouwtaak. Vanaf dat moment koos Houten voor woonwijken met een Rondweg en het bekende Houtense fietssysteem. Onder Bijleveld kreeg Houten ook weer een treinstation. Bijleveld was tussen 1974 en 1983 bestuurslid van de Utrechtse afdeling van Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Hij stopte in 1983 als burgemeester en werd directeur dienstverlening bij het medisch centrum Berg en Bosch in Bilthoven. Vanaf 1992 functioneerde Bijleveld als rechter.

Over zijn relatie met de gemeenteraad zei Bijleveld in een interview met het Reformatorisch Dagblad: “In de tien jaar dat ik burgemeester van Houten was, is er veel veranderd in deze gemeente. Toch hebben we altijd heel fijn samen gewerkt", aldus Bijleveld. „Niet ik heb de kar getrokken, maar de gemeenteraad heeft de dienst uitgemaakt. Volgens de wet draagt hij ook de feitelijke verantwoordelijkheid en dat heeft hier altijd uitstekend gelopen. De burgemeester is hier in Houten dan ook geen dominerende figuur."

Fractie en bestuur van VVD Houten wensen familie en vrienden van de heer Bijleveld veel sterkte in deze moeilijke periode.