maandag, 28 september 2015 15:19

Publieksversie plan van aanpak ‘onderzoek zeer grote brand Herenweg Houten’ op website IVenJ

Op verzoek van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) doet de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ) onderzoek naar de afwikkeling van een brandmelding ten tijde van een zware zomerstorm.

Deze situatie/combinatie van factoren deed zich in Houten voor op 25 juli 2015. Doel van het onderzoek is lessen te formuleren voor de Veiligheidsregio naar aanleiding van het brandweeroptreden. Aan de hand van concrete aanbevelingen wil de Inspectie een bijdrage leveren aan een betere voorbereiding van de VRU op de bestrijding van incidenten, vooral als die plaatsvinden ten tijde van grote drukte.

Zie voor meer informatie de website van de Inspectie Veiligheid en Justitie: www.ivenj.nl.