dinsdag, 13 oktober 2015 08:30

Gemeente onderzoekt hondenbeleid

Hoe beoordelen inwoners van Houten het gemeentelijk hondenbeleid? Wat zijn de effecten van het beleid in de praktijk en waar zitten mogelijkheden voor verbetering? Om dat te onderzoeken houdt de gemeente een enquête onder de leden van het Burgerpanel en onder hondenbezitters. Het onderzoek gaat later deze week van start en loopt tot 10 november.

 Het huidige hondenbeleid werd in 2006 ingevoerd. Het biedt aan de ene kant letterlijk ruimte voor honden, die op aangewezen plaatsen binnen de bebouwde kom mogen loslopen. Aan de andere kant wil de gemeente met het beleid voorkomen dat inwoners overlast ervaren van hondenpoep en loslopende honden. De gemeente zet de enquête niet alleen uit onder de leden van het Burgerpanel. Ook hondenbezitters zullen de komende weken op straat worden benaderd met het verzoek mee te werken aan het onderzoek.

Lid worden?

Bent u nog geen lid van het panel en wordt u niet op straat benaderd? Door lid te worden van het panel kunt ook u uw stem laten horen. Het Burgerpanel van de gemeente Houten bestaat sinds 2007 en kent ruim 1.300 leden. Als lid wordt u zo’n vier keer per jaar in de gelegenheid gesteld mee te denken over actuele onderwerpen die binnen de gemeente spelen. De reacties van het panel kunnen aanleiding zijn om nieuw beleid te maken of om bestaand beleid aan te passen. Om u aan te melden ga naar: www.houten.nl/burgerpanel.