maandag, 14 december 2015 09:42

Houten Veilig Tent wegens succes verlengd

Vanaf oktober 2015 heeft de gemeente Houten samen met de politie en Viveste de Houten Veilig Tent ingezet. Gedurende 8 avonden kregen buurtbewoners tips en adviezen om zelf hun woning en woonomgeving veiliger te maken. De opkomst was groot, evenals de waardering van inwoners voor dit initiatief. Daarom gaat de gemeente de actie verlengen met nog eens vier avonden in de maanden januari en februari 2016.

Waardering inwoners

De bezoekers van de Houten Veilig Tent vonden het bijna unaniem een goed initiatief. Ze hebben de informatie gekregen waar ze naar op zoek waren en zouden de Houten Veilig Tent aanraden bij hun buren. De bezoekers hebben concrete tips en adviezen gekregen en de meesten geven aan daar wel wat mee te gaan doen. Burgemeester Wouter de Jong: “de Houten Veilig Tent voorziet duidelijk in een behoefte onder inwoners, dus we gaan er zeker mee door!”.

Doel Houten Veilig Tent

Met de Houten Veilig Tent zoekt de gemeente de inwoners op nadat er een woninginbraak heeft plaatsgevonden. De praktijk leert namelijk dat mensen het meest open staan voor preventie, wanneer ze zelf of in hun omgeving te maken krijgen met een inbraak. In de tent geven medewerkers van de politie, Viveste en de gemeente informatie en advies aan inwoners om inbraken te voorkomen. Ook vragen over andere zaken op het gebied van veiligheid worden meegenomen. Verder is er foldermateriaal beschikbaar en is er informatie over de verschillende inbraakmethoden.

Wanneer?

De tent staat nog op donderdag 21 en 28 januari en op 4 en 11 februari van 18.30 tot 20.00 uur in een buurt waar de week ervoor is ingebroken. De politie bepaalt kort van tevoren de exacte locatie. Omwonenden krijgen kort van te voren een uitnodiging in de bus. Daarnaast maakt de gemeente het ook bekend via www.houten.nl, gemeentepagina en twitter.