zondag, 13 december 2015 14:08

Houten stelt vuurwerkvrije zones in

Met ingang van komende jaarwisseling gaat de gemeente Houten een aantal vuurwerkvrije zones instellen. Het gaat om locaties waar in het verleden overlast werd ervaren door het afsteken van vuurwerk en locaties waar kwetsbare groepen mensen wonen.

Dit heeft het college van b. en w. op 8 december 2015 besloten. Met het instellen van vuurwerkvrije zones geeft het college een signaal af richting inwoners dat vuurwerk niet alleen voor plezier maar ook voor overlast kan zorgen.

Wat zijn vuurwerkvrije zones?

Vuurwerkvrije zones zijn specifiek aangewezen locaties in Houten waar geen vuurwerk mag worden afgestoken. Dus ook niet tijdens de uren waarop het normaliter wel is toegestaan, tussen 18.00 en 02.00 uur op oudjaarsavond. De vuurwerkvrije zones worden aangegeven met borden. Door het instellen van een vuurwerkvrije zone wordt de overlast voor degenen die er wonen en gebruik van maken zeer beperkt. Daarnaast geeft het de gemeente en politie de juridische mogelijkheid om te handhaven op die locaties.

Welke locaties?

De vuurwerkvrije zones in Houten zijn het plein Het Rond en de straat Cardo in winkelcentrum Castellum, inclusief het fietspad onder het spoor. Daarnaast de directe omgeving van drie woon-zorgcentra in Houten: het Houtens Erf (Stationserf), de Loericker Stee (Hollandsspoor) en het Haltnahuis (Het Kant).

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie over de vuurwerkvrije zones. U kunt hier ook kaarten van de diverse locaties bekijken.