maandag, 11 januari 2016 20:35

Criminaliteit in 2015 gedaald in Houten

Het veiligheidsbeeld 2015 is gepubliceerd. In 2015 is het totaal aantal misdrijven in Houten met afgenomen ten opzichte van 2014. Daar waar in de regio de misdaad daalde met 5% werden er in Houten 14% minder misdrijven gepleegd.

Dit goede nieuws komt met name tot uiting in een daling van het aantal autokraken (-20%), fietsdiefstal (-24%) en zakkenrollen (-65%). Het aantal autokraken was met name in de tweede helft van het jaar een opvallende daler; ten opzichte van 2014 werd er 39% minder auto's opengebroken. Dit is een mooie trend die hopelijk doorgetrokken kan worden. Overigens is in het verleden vaak gebleken dat het aantal autokraken erg afhankelijk is van waar deze rondtrekkende criminelen zich bevinden. Het is dus geen enkele garantie voor de toekomst. De gemeente geeft als reden voor de daling aan dat afspraken zijn gemaakt over extra toezicht op parkeerplaatsen bij bedrijven en de geplaatste camera's bij het van der Valk hotel en de carpouleplaats aan de Staart. De VVD fractie heeft altijd gepleit voor cameratoezicht op dit soort plaatsten.

Het aantal woninginbraken daalde met 7% en dat lijkt ook erg goed nieuws. Deze vorm van criminaliteit heeft een hoge impact op slachtoffers. Iedere inbraak is er dan ook één teveel. Helaas is de daling alleen veroorzaakt door het aantal pogingen tot inbraak; het aantal 'geslaagde' inbraken steeg licht van 73 naar 75 (+3%).

Helaas was er ook nog slechter nieuws: het aantal bedrijfsinbraken steeg van 50 naar 81 (+62%). Wat hier precies aan de hand is, is niet duidelijk. De VVD fractie zal uiteraard vragen stellen over de aard en tegenmaatregelen die genomen worden.

Het aantal geweldsmisdrijven nam met 14% af ten opzichte van 2014. Deze daling is deels veroorzaakt door afnames bij zeden, bedreiging en huiselijk geweld.

Al met al dus een positieve ontwikkeling die met inzet van politie, gemeente en veel oplettende Houtenaren bereikt wordt.

In de bijlage kunt u meer details terugvinden.