woensdag, 10 februari 2016 14:56

Houten verbetert aanpak winkeldiefstal

In Houten wordt het vanaf nu makkelijker om schade op winkeldieven te verhalen. Daardoor kost het winkeliers minder tijd en moeite om aangifte te doen en neemt de veiligheid in de winkelcentra in Houten toe.

Uit ervaring blijkt dat de nieuwe methode van winkeldiefstalafhandeling kan leiden tot 40% minder winkeldiefstallen.

Gemeente Houten, belangenvereniging Winkelcentrum Het Rond, de politie en het regionaal Platform Veilig Ondernemen Midden Nederland zijn gestart met de invoering van het SODA schadeverhaal 2.0. Met SODA is het veel makkelijker en efficiënter voor winkeliers om de schade van een diefstal direct op de dader te verhalen. Winkeliers hoeven geen formulieren meer in te vullen, de politie regelt de verdere afhandeling met SODA. Uit eerdere ervaringen met het SODA systeem blijkt dat het ook het een positief effect heeft op het aantal winkeldiefstallen: sommige deelnemers melden een daling van het aantal diefstallen van wel 40%. Dit vergroot de veiligheid in de winkelcentra voor zowel winkeliers als inwoners.

Burgemeester Wouter de Jong (veiligheid) en wethouder Herman Geerdes (economische zaken) waren op 11 februari aanwezig bij de uitrol van het nieuwe systeem in winkelcentrum Het Rond. Winkeliers krijgen een informatiepakket met daarin onder meer een poster die ze op hun winkelraam kunnen hangen.