woensdag, 10 februari 2016 09:49

Koninklijke Landmacht oefent in regio

De Koninklijke Landmacht houdt van 16 tot en met 19 februari 2016 een oefening in de regio. Een deel van het Eiland van Schalkwijk behoort tot het oefenterrein (zie de kaart van het oefenterrein).

Aan de oefening doen militairen mee van het Opleidings- en Trainingscentrum Manoeuvre / Manoeuvreschool (OTCMAN/MS). Zij trainen onder meer het verkennen van het terrein, kaartstudie en algemene militaire basisvaardigheden.

De militairen verplaatsen zich met terreinwagens en pantserwielvoertuigen. Zij maken in principe alleen gebruik van openbare wegen, paden en terreinen.

Door de oefening ontstane schade kunt u melden aan: Ministerie van Defensie, Sectie Claims, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht, telefoon (030) 218 04 20. Maak uw melding zo compleet mogelijk en noteer gegevens over de militaire eenheid, kentekens van de voertuigen, de soort schade en de locatie, datum en tijd waarop de schade is ontstaan.