donderdag, 03 maart 2016 16:08

‘Houtense’ vluchtelingen terug als statushouder

Een deel van de taakstelling die de gemeente heeft om statushouders op te vangen in Houten, wordt ingevuld met ‘Houtense’ vluchtelingen. In september 2015 zijn in Houten 170 vluchtelingen tijdelijk opgevangen in een sporthal.

Na hun vertrek is er nog steeds contact tussen inwoners en een groot aantal van de vluchtelingen. Op verzoek van deze inwoners hebben burgemeester Wouter de Jong en coördinerend wethouder Kees van Dalen zich ingespannen om de vluchtelingen, als ze een status krijgen, terug te halen naar Houten. Deze week is bekend geworden dat het COA hiermee akkoord gaat.

Burgemeester de Jong: ”ik ben heel blij dat het ons gelukt is om tegemoet te komen aan de wens van de inwoners. De medewerking van COA is hierin ook erg belangrijk”. Het COA heeft op dit moment ruim 16.000 asielzoekers met een verblijfsvergunning in de opvang. Hoe sneller deze mensen huisvesting krijgen, hoe minder opvangcapaciteit er nodig is in Nederland en hoe sneller de integratie kan starten. Daarom steunt het COA de inzet van de gemeente om vluchtelingen uit de opvang in Houten huisvesting aan te bieden.

Integratie al begonnen

De vluchtelingen zijn inmiddels al vijf maanden weg uit Houten, maar de contacten zijn nog steeds heel hecht. Kees van Dalen, coördinerend wethouder voor de opvang en integratie van statushouders: “de integratie van deze mensen is eigenlijk al begonnen. Ze hebben wat dat betreft een voorsprong en het zou zonde zijn om dat weg te gooien door ze elders te huisvesten. Hier zijn al contacten en zijn ze bekend. Dat maakt de weg naar integratie, begeleiding en participatie veel makkelijker”.

Binnen taakstelling

Het gaat om een groep van 123 personen die eerder in Houten verbleven, waaronder mannen, vrouwen en 24 kinderen onder de 18 jaar. Op het moment dat iemand van deze groep een status heeft, zal hij of zij worden gekoppeld aan Houten. Deze statushouders vallen binnen de zogeheten ‘taakstelling’: de wettelijke taak om vluchtelingen met een verblijfsvergunning te huisvesten. Voor 2016 bereidt de gemeente zich voor op de opvang van in totaal 200 statushouders.

Huisvesting

De gemeente heeft in een speciaal actieplan beschreven welke acties er nodig zijn om de opvang en integratie van statushouders zo goed mogelijk te doen, waaronder (taal)onderwijs en huisvesting. In het actieplan staat ook dat de Houtense inwoners ook profijt moeten hebben van bepaalde oplossingen. Dat betekent onder meer dat als er nieuwe woningen gebouwd worden of tijdelijke woonruimte gecreëerd, deze ook toegankelijk zijn voor Houtenaren die op de wachtlijst staan voor een huurwoning. De gemeente is samen met Viveste op dit moment druk bezig om te kijken waar en hoe extra woonruimte gecreëerd kan worden. Ook kan gedacht worden aan tijdelijke huisvesting bij particulieren thuis.