maandag, 26 september 2016 15:25

Aan de bak voor beschut werk

Al meerdere keren heeft de PvdA bij het college aangedrongen op het creëren van beschutte werkplekken voor mensen met een arbeidshandicap in Houten, dus werk mét salaris. Van het Rijk krijgt de gemeente €34.000,- per werkplek, structureel, dus de loonkosten tot aan het pensioen.

Tot dusver is er in Houten nog geen nieuwe beschutte werkplek gerealiseerd. Dat is buitengewoon treurig te noemen.

Als gemeente willen we alle mensen ondersteunen die begeleiding en een steuntje in de rug nodig hebben om hun plek op de arbeidsmarkt of in de samenleving te vinden. Dat kan met coaching, opleiding, werkervaringsplekken, (tijdelijke) garantiebanen en met nog tal van andere stimuleringsmiddelen. Beschutte werkplekken zijn bedoeld voor de meest kwetsbare groep gehandicapte werknemers. Maar óók het geld dat bedoeld is voor de beschutte werkplekken, komt nu in één grote pot en de gemeente gebruikt al het beschikbare geld voor een brede doelgroep. Met dit geld worden weliswaar goede dingen gedaan, maar als er helemáál geen beschutte werkplekken worden gerealiseerd, dan wordt een potentieel kwetsbare groep de kans ontnomen om nog ooit een eigen inkomen te kunnen verdienen.

Als PvdA Houten twijfelen we niet aan de goede intenties van al die professionals die kwetsbare groepen ondersteunen. Maar we weten allemaal dat de kans op een reguliere baan nihil is voor de groep waarvoor het beschut werken bedoeld is. Voor hen rest dagbesteding of werken met behoud van uitkering. Dus nooit een ‘echte’ baan terwijl we daar dus wél middelen voor hebben gekregen. Dit is extra wrang voor de jonge mensen die nu van het speciaal onderwijs komen en vóór de invoering van de Participatiewet zouden zijn doorgestroomd naar een sociale werkplaats. Dat is ook niet in alle gevallen ideaal, maar er was wél een plek waar men een eigen inkomen kon verdienen.
Nu er helemaal geen werk van gemaakt wordt om nieuwe beschutte werkplekken te creëren, wordt hen die kans ontnomen. De optie wordt niet eens aangeboden! We willen toch niet jonge mensen die nu uit het speciaal onderwijs uitstromen en nog minstens 25 jaar baancarrière voor de boeg hebben, in de kou laten staan omdat gemeenten en het Rijk steggelen over budgetten?? We moeten het toch niet willen dat de meest kwetsbare arbeidsgehandicapten buiten de boot vallen?

Natuurlijk snappen we dat er financiële perikelen zijn die opgelost moeten worden, maar het gaat hier om het principe! De meest kwetsbare groepen in onze samenleving moeten er vanuit kunnen gaan dat de gemeente zich hier voor inzet.

De SER (Sociaal Economische Raad van overheid, werkgevers en werknemers) heeft afgelopen juni geconcludeerd dat de afbouw van de sociale werkplaatsen sneller gaat dan de opbouw van nieuwe alternatieven en dat daarom bijsturing van het beleid noodzakelijk is. In juni heeft staatssecretaris Klijnsma ook aangekondigd dat zij gemeenten een verplichting gaat opleggen om nieuwe beschutte werkplekken te realiseren. De PvdA Houten juicht dit toe. De beschutte werkplekken moeten er komen, linksom of rechtsom.

Daarom heeft de PvdA Houten schriftelijke vragen gesteld om van het college te horen hoe het op de nieuwe ontwikkelingen zal inspelen.