zondag, 02 oktober 2016 17:29

Meer BOA's door samenwerking met gemeente Utrecht

In de gemeente Houten kunnen binnenkort meer Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA's) worden ingezet. Op dinsdag 4 oktober tekenen de gemeente Utrecht en twaalf regiogemeenten daarvoor een overeenkomst tot samenwerking.

Tot voor kort was het zo dat niet iedere regiogemeente genoeg BOA's in dienst had om de handhavingstaken op het gebied van de Drank- en Horecawet te handhaven. Door de samenwerking is het mogelijk dat handhavers op elkaars grondgebied kunnen worden ingezet.

Eerder ging Utrecht al de samenwerking met de gemeente Nieuwegein aan. Hier worden nu twaalf extra gemeenten aan toegevoegd, waaronder Houten. Volgens de deelnemende gemeenten is de samenwerking belangrijk om de complexe problemen rond alcohol en drugs doeltreffend aan te pakken.